RAI Vereniging in overleg met Ministeries en achterban om gevolgen Corona crisis te beperken

26 maart 2020

Het zijn heftige tijden voor nagenoeg alle ondernemers die aangesloten zijn bij RAI Vereniging. Zeker nu het kabinet langer doorgaat met alle beperkende maatregelen zullen de gevolgen voor onze sector significant zijn. RAI Vereniging voert daarom op diverse vlakken overleg met de overheid over aanvullende maatregelen die de sector kunnen helpen om deze bijzondere periode te overleven.

Hieronder een overzichtje van de meest in het oog springende onderwerpen waar wij ons vanuit de sectie momenteel op richten:

  • Als gevolg van de crisis is de verwachting dat personenauto’s en lichte bedrijfswagens die in de restantvoorraadregeling zijn aangemeld langer op een koper moeten wachten. Om die reden wordt onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om eventuele einddata van deze regeling op te schuiven;
  • Werkplaatsen moeten open blijven om mobiliteit te garanderen. Gelukkig gaat Nederland vooralsnog niet in een lockdown maar RAI vereniging blijft richting overheid en politiek benadrukken dat de werkplaatsen een essentiële schakel zijn om de samenleving mobiel te houden en de economie draaiende;
  • Overgangsregeling BPM na 1 juli 2020. Op 1 juli 2020 gaat de BPM grondslag veranderen van NEDC naar de WLTP. Op dit moment onderzoeken wij wat de gevolgen zijn van de productiestop bij de fabrikanten en hoe die rijmen met de bestaande overgangsregeling
  • Latere afdracht van de BPM door VKR erkenning houders.
  • RAI Vereniging wil inzicht krijgen in de (financiële) impact van de coronacrisis op de leden. Hiervoor ontvangen alle leden binnenkort een enquête. Met deze uitkomsten kunnen wij richting politiek en overheid ervoor zorgen dat onze sector op het netvlies blijft staan en de juiste maatregelen worden genomen. Meer informatie over corona en de maatregelen die voor ondernemers beschikbaar zijn, vind u op onze speciale Corona pagina.