Nieuwe fiscale maatregelen als steun in coronacrisis

28 april 2020

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) presenteerde afgelopen vrijdag een pakket fiscale maatregelen om ondernemers verder te ondersteunen in de coronacrisis. Hij wil daarmee iets doen tegen de liquiditeitsproblemen waarmee bedrijven kampen.

Dat deed hij met deze brief.

Fiscale coronareserve

Een belangrijke liquiditeitsmaatregel in het pakket is de fiscale coronareserve. Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De teveel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021. Daarvan hebben naar verwachting circa 125.000 bedrijven profijt. De maatregel is gunstig, maar zou nog effectiever zijn als die wordt gecombineerd met verruiming van verliesverrekeningsmogelijkheden over 2019 en 2020. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten hierop in en RAI Vereniging steunt dit van harte.

Urencriterium

Versoepeling van de gebruikelijk loonregeling voor dga’s, waardoor zij een lager gebruikelijk loon in aanmerking kunnen nemen in verhouding tot de omzetdaling van hun bedrijf, is zeer welkom. Een belangrijke maatregel voor zelfstandigen is de versoepeling van het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten. Hierdoor raken ondernemers deze fiscale faciliteiten niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet aan de norm van 1225 uur (24 uur per week) kunnen voldoen. Belangrijk element is dat de staatssecretaris regelt dat ook ondernemers die sterk seizoenafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, onder de versoepeling vallen. RAI Vereniging wijst er voortdurend op dat ook de fiets- en motorbranche in een beperkt seizoen hun omzet behalen en in die zin als seizoensactiviteiten gezien moeten worden.

Uitzondering bestaande gevallen

Voorts is besloten om de Wet excessief lenen met een jaar uit te stellen (2023 i.p.v. 2022), maar eerbiedigende werking voor bestaande gevallen is nodig. ‘Uitstel van de wet is prima, maar niet direct effectief voor verbetering van de liquiditeit in bedrijven.’ VNO-NCW en MKB-Nederland hebben van meet af aan bezwaar gemaakt tegen het feit dat de Wet op excessief lenen ook geldt voor bestaande leningen. ‘Het is raar dat lenen bij de vennootschap met deze wet van de een op de andere dag als ‘excessief’ wordt gezien. Dat dwingt ondernemers om voor de inwerkingtreding van de wet geld te onttrekken aan hun bedrijfsvoering’.

Werkkostenregeling

Vijlbrief verruimt verder de werkkostenregeling voor relatief kleine werkgevers. Voor werkgevers met een loonsom tot 400.000 euro gaat de vrije ruimte van 1,7 naar 3 procent. De maatregel kan op korte termijn een impuls geven aan getroffen sectoren, doordat werkgevers meer ruimte krijgen om hun personeel bijvoorbeeld een bosje bloemen of cadeaubon te geven. Wanneer het straks weer mogelijk is om personeelsuitjes en recepties te organiseren, zullen ook de horeca- en evenementenbranche van deze maatregel kunnen profiteren.