Branchebreed corona-protocol gereed

14 mei 2020

Brancheorganisaties, opleiders, vakbonden en specialisten in de mobiliteitssector hebben de handen ineengeslagen om een gezamenlijk branchebreed corona-protocol op te stellen, dat veilig, hygiënisch en ‘corona-proof’ werken in de aangesloten sectoren moet garanderen. Voor uzelf, uw medewerkers, ondernemers, klanten, leveranciers en overige betrokkenen. De voorschriften van het RIVM hebben daarbij vanzelfsprekend gediend als uitgangspunt, maar zijn waar nodig branchespecifiek gemaakt.

Het brancheprotocol is vandaag gedeeld met de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat. Het protocol kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Arbode, ARN, BOVAG, CNV Vakmensen, De Unie, FCBBB, FNV Metaal, FOCWA, Innovam, OOC, OOMT, OSVN, RAI Vereniging, Salentijn Consult, Stiba, SVOB, VACO, VIV en VOC.

Het protocol bevat een handleiding voor ondernemers, voor medewerkers, voor klanten en bezoekers en voor leveranciers. Uitgangspunt bij het formuleren van de maatregelen en adviezen zijn de voorschriften van het RIVM en de dagelijkse praktijk bij de aangesloten ondernemingen en organisaties.

Naast evidente regels zoals het houden van anderhalve meter afstand, bevat het protocol ook adviezen en voorschriften over bijvoorbeeld werken en leveren op afspraak en doseren van klanten, het gebruik en reinigen van eigen gereedschap en het inrichten van ruimtes conform de anderhalve meter-richtlijn. Daarbij wordt ingezoomd op plekken als werkplaats, showroom, receptie, kantoor en magazijn. Ook staan er richtlijnen in voor situaties waarbij de anderhalve meter niet per definitie gewaarborgd kan worden. Voorts zijn er de nodige deelbranche- of zelfs activiteit-specifieke adviezen.

Het protocol geeft elke ondernemer, medewerkers, klanten en leveranciers praktische instructies om veilig in vulling te geven aan de anderhalve meter samenleving.

Voor de helderheid: het op 24 april gepresenteerde coronaprotocol voor de carrosserie- en trailerbranche is integraal onderdeel van dit branchebrede mobiliteitsprotocol. Voor ondernemers in de carrosseriebranche blijft hun ‘eigen’ protocol dus geheel van toepassing en is dat voor hen de eerste bron om te raadplegen. Te vinden in dit dossier van onze website. Voor sommige leden zal het mobiliteitsprotocol een aanvulling kunnen betekenen op hun brancheprotocol, bijvoorbeeld als het bedrijf een showroom heeft.

Download protocol

Het complete brancheprotocol vindt u hieronder als download.