Nut en noodzaak van Europese SCIP-(gevaarlijkestoffen)database ter discussie

27 mei 2020

Over ruim zes maanden, op 5 januari 2021, moet iedere fabrikant en importeur van een voorwerp die (in de subcomponenten) een SVHC-stof (Substance of Very High Concern, gevaarlijke stoffen dus) bevat in een gewichtspercentage van meer dan 0,1%, de aanwezigheid van die stof aanmelden in de SCIP-database van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Deze nieuwe verplichting komt voort uit de kaderrichtlijn afvalstoffen en dreigt een enorme Europese administratieve last voor het bedrijfsleven te worden, zonder dat het nut en de noodzaak van deze database voor de afvalverwerkers is aangetoond.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd nog eens kritisch naar deze nieuwe Europese eisen te kijken en waar mogelijk samen met andere lidstaten te kijken naar oplossingen die de database beter laat aansluiten bij de dagelijkse ondernemerspraktijk. Temeer omdat ECHA haar database nog aan het testen is. Ook een tijdelijk uitstel van de invoeringsdatum zou een goede oplossing kunnen zijn, zodat er in de tussenliggende periode alsnog Europees een impact-assessment en kosten/baten-analyse uitgevoerd kan worden.

RAI Vereniging heeft eerder bezwaar aangetekend en ondersteunt VNO-NCW en MKB Nederland in hun acties. Hierbij hebben wij ook onze Europese koepelorganisaties ingeschakeld, om een bredere Europese coalitie te creëren. Vooralsnog is niet duidelijk of er in de Europese Unie voldoende draagvlak is voor een tijdelijk uitstel, maar vanwege het coronavirus gaat het pleidooi van het Nederlandse bedrijfsleven mogelijk de wind in de rug krijgen. Daarbij zal echter ook het Europese parlement nog overtuigd moeten worden, wat geen gemakkelijk opgave is.

Luxe leren chauffeursstoel

Misschien lijkt het bovenstaande nogal abstract, dus om concreter te maken waar SVHC-stoffen in voorkomen, nemen we het voorbeeld van een luxe leren chauffeursstoel voor een truck, met verwarming etc. Zo’n stoel, van 45 kg totaalgewicht, heeft 31 hits met 6 verschillende SVHC’s.

Totaalgewicht van alle SVHC’s opgeteld: 1,85 gram met de volgende onderverdeling:

  • 1,4 gram lood op 23 plaatsen als legeringselement in automatenstaal
  • Verder 0,44 gram SVHC in de geschuimde backing van een stuk leer
  • De overige 0,01 gram in 4 verschillende SVHC’s in elektrische componenten in de stoelverwarming (op 7 plaatsen).

Voor het generen van het bovenstaande voorbeeld moet een voertuigfabrikant een datasheet downloaden en bestuderen van 550 pagina’s. Dit terwijl een afvalverwerker in een berg afgedankte elektrische componenten niet ziet waar het component vandaan komt of wat het component precies is, laat staan de database per (sub)component gaat raadplegen om de SVHC te kunnen scheiden van het overige afval.

Heeft u in beeld welke SVHC-stoffen in uw producten zitten?

U doet er verstandig aan om samen met uw toeleveranciers in kaart te brengen welke SVHC nu al in uw producten en de bijbehorende subcomponenten zitten. Momenteel zijn er 205 stoffen benoemd als SVHC-stof.

Op basis van bestaande REACH-wetgeving (artikel 33) heeft u nu al de verplichting uw professionele afnemers actief te informeren over de aanwezigheid van zo’n stof. RAI Vereniging adviseert u, daar waar mogelijk, de communicatie over de 205 SVHC-stoffen met zowel uw toeleveranciers als aan uw afnemers te intensiveren, te beginnen met het in beeld brengen van de persoon/afdeling die beschikt over dit soort informatie.

Meer informatie

Over de SCIP-database heeft ECHA recent dit informatieleaflet gepubliceerd.

Als u inlogt, kunt u hieronder de presentatie downloaden die het collectieve bedrijfsleven recent, ter onderbouwing van het pleidooi, heeft gemaakt voor het ministerie van IenW.
De brief die Staatssecretaris Van Veldhoven onlangs van VNO-NCW en MKB Nederland heeft ontvangen is voor leden van RAI Vereniging desgewenst opvraagbaar bij onze beleidsadviseur Eugène Moerkerk.


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972