Europese Raad keurt nieuwe tachograafregels goed

8 juni 2020

De Europese Raad nam onlangs een besluit over de tekst van een wijzigingsverordening die nieuwe aanvullende eisen aan de slimme tachograaf gaat introduceren. Voertuig(en)combinaties vanaf 2,5 ton toegestane maximummassa die worden ingezet in internationaal goederenvervoer krijgen per 1 juli 2026 een tachograafplicht.

Het is weliswaar nog niet helemaal definitief, want het Europees Parlement moet formeel nog in een tweede lezing instemmen met het wetgevingsbesluit, maar dat is naar verwachting slechts een formaliteit.

Naast wijzigingen in de eisen voor rij- en rusttijden en de verbetering van arbeids- en sociale omstandigheden voor chauffeurs, worden er ook enkele nieuwe voertuiggerelateerde eisen geïntroduceerd. Het besluit is een onderdeel van het mobiliteitspakket 1 en moet tevens helpen de verkeersveiligheid te verbeteren.

Belangrijkste voertuiggerelateerde wijzigingen

 • De tachograafplicht in het internationaal goederenvervoer of bij cabotage gaat per 1 juli 2026 omlaag van 3.500 kg naar 2.500 kg (toegestane maximum massa). Dit heeft gevolgen voor de lichte bedrijfsauto’s en zwaardere personenauto’s met een aanhangwagen.
 • Introductie van de nieuwe 2e generatie 2e versie (G2V2-)tachograaf waarbij de geheugencapaciteit vergoot wordt om tevens de locatie van het voertuig te kunnen gaan vastleggen bij:
  • elke laad- of losactiviteit, en als
  • het voertuig de grens van een lidstaat overschrijdt.
 • Alle nieuwe voertuigen die vanaf een bepaalde datum te naam worden gesteld moeten zijn voorzien van deze toekomstige G2V2-(slimme) tachograaf.
  De ingangsdatum zal mogelijk medio 2023 worden, in ieder geval 24 maanden na de inwerkingtreding van de noodzakelijke nog te publiceren uitvoeringsbepalingen;
  Deze uitvoeringsbepalingen moeten uiterlijk in augustus 2021 gereed zijn.
 • Retrofit-verplichting:
  • Alle bestaande voertuigen met een analoge tachograaf of een 1e generatie digitale tachograaf die ingezet worden in internationaal vervoer, moeten - afhankelijk van de datum van inwerkingtreding van de noodzakelijke nog te publiceren uitvoeringsbepalingen - alsnog voorzien worden van een G2V2-tachograaf;
   Dit gaat vermoedelijk uiterlijk 1-1-2025 spelen, maar mogelijk al vanaf 1-1-2024
  • Alle voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 15 juni 2019 beschikken nu over een G2V1-slimme tachograaf. Deze G2V1-tachograaf moet – afhankelijk van de exacte datum van inwerkingtreding van de noodzakelijke nog te publiceren uitvoeringsbepalingen – uiterlijk 1-1-2026, maar mogelijk al vanaf 1-1-2025, alsnog voorzien worden van de nieuwe, nog te ontwikkelen, G2V2-tachograaf.

Politieke opdracht aan de Europese Commissie

In het wetgevingsbesluit lezen we verder de opdracht aan de Europese Commissie om uiterlijk op 31 december 2025 een evaluatieverslag over het gebruik van autonome rijsystemen in de lidstaten op te stellen, t.a.v. o.a. de voordelen van autonome rijtechnologieën. Dat verslag dient, indien passend, vergezeld te gaan van een wetgevingsvoorstel. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een versoepeling van de rij- en rusttijden indien er autonome rijtechnologieën op het voertuig aanwezig zijn.

Download presentatie

Voor verdere details en een nadere toelichting verwijzen wij u graag naar de presentatie, die u hieronder (na inloggen) kunt downloaden. Daarin vindt u ook de verwachtte/beoogde ingangsdata in een handige tijdlijn. Ook vindt u desgewenst als download een afschrift van de RDW-uitgave Tachograaftechnicus 2020, met daarin veel achtergrondinformatie over de tachograaf.


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972