KPMG-survey: ‘Coronacrisis versnelt einde van traditionele wereldwijde automarkt’

9 juni 2020

De coronacrisis gaat ervoor zorgen dat wereldwijd in hoog tempo regionale automarkten gaan ontstaan. De beschikbaarheid van grondstoffen zal in toenemende mate het industriebeleid van individuele landen en de technologische agenda van automobielfabrikanten gaan beïnvloeden en bepalen.

En ook subsidieregelingen en wetgeving in de verschillende landen gaan ervoor zorgen dat in de regionale automarkten totaal andere omstandigheden worden geschapen waarin voertuigen worden geproduceerd. Aldus concludeert KPMG uit de Global Automotive Executive Survey 2020 (PDF).

“De wereldwijde COVID-19-pandemie is duidelijk een katalysator voor een compleet andere sector”, zegt Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive. Kramer: “De onzekerheden als gevolg van COVID-19 zullen bovendien leiden tot een vraag naar meer flexibiliteit in mobiliteitscontracten. Dat betekent dat in toenemende mate gebruik zal worden gemaakt van autodeelconcepten, vooral bij grote bedrijven en met name in de grote steden.”

Herstel komt in golven

KPMG peilt ieder jaar de verwachtingen van ruim 1.100 executives in de automobielsector en bijna 2.000 consumenten. Hoewel de invloed van de corona crisis op de sector op dit moment aanzienlijk is, verwacht Kramer dat de productie en verkoop van voertuigen in het derde kwartaal van dit jaar wereldwijd weer zal aantrekken.

Kramer: “Net als de verspreiding van het COVID-19-virus zal de capaciteitstoename echter weer in golven op gang komen en dus per regio fors verschillen. Fabrikanten met een sterke aanwezigheid in China hebben de economische gevolgen van de pandemie eerder gevoeld dan degenen die hun kernactiviteiten in Amerika of Europa uitoefenen. Dat betekent dat het herstel ook op deze manier zal plaatsvinden. Fabrikanten zullen hiermee rekening moeten houden in hun huidige scenarioplanning.”

Vraag naar persoonlijke veiligheid van consument biedt kansen

Kramer verwacht dat de huidige pandemie ook zal leiden tot fundamentele veranderingen in de vraag van consumenten. Kramer: “Dat biedt nieuwe kansen voor mobiliteitsaanbieders. Als gevolg van de crisis beschouwen consumenten voertuigen meer dan ooit als een middel om hun persoonlijke veiligheid te beschermen. Ze zullen daarom hun budget en persoonlijke gezondheid zorgvuldig tegen elkaar afwegen.

In een tijd waarin de onzekerheid groot is en het besteedbaar inkomen van consumenten steeds meer onder druk komt, moeten mobiliteitsaanbieders veel meer oog krijgen voor de ontwikkeling van flexibele en goedkope contracten voor nieuwe voertuigen. Dit betekent dat er veel meer vraag zal ontstaan naar private lease en naar andere mobiliteitsoplossingen die gebaseerd zijn op betaling van gebruik in plaats van bezit.”

Mogelijke vertraging groei elektrische auto

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de sector verwacht dat wereldwijd in 2030 naar verwachting diverse soorten aandrijving naast elkaar zullen bestaan. Kramer: “Het is voor het eerst dat de meerderheid van de bedrijven verwacht dat over tien jaar de verbrandingsmotor niet langer de belangrijkste aandrijftechniek zal zijn. Ruim 70% gaat ervan uit dat de beschikbaarheid van grondstoffen in belangrijke mate bepaalt wat de belangrijkste aandrijflijn in de toekomst zal zijn.

Zo verwacht men in China een veel groter aandeel van elektrische en hybride auto’s als gevolg van de beschikbare grondstoffen voor het produceren van batterijen. Een groot verschil met de verbrandingsmotor en de Verenigde Staten dat nog altijd over grote olie- en gasreserves beschikt. De recente uitbraak van COVID-19 kan overigens wel een vertragend effect hebben op de groei van het marktaandeel van de elektrische auto, in het bijzonder als stimuleringssubsidies vanuit de overheid fundamenteel veranderen.”

>> Global Automotive Executive Survey 2020 (PDF)