KiM-verkenning over mogelijke invloed van COVID-19 op goederenvervoer

16 juni 2020

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor het goederenvervoer en de overslag in de Nederlandse zeehavens voor de periode 2020-2021 laten verkennen.

Deze verkenning is opgesteld door onderzoeksbureau Panteia op basis van de economische verwachtingen in het Centraal Economisch Plan en de scenario's coronacrisis van het Centraal Planbureau (CPB).

Er zijn 2 van deze CPB-scenario's met de gevolgen van de coronacrisis doorgerekend, namelijk als de crisis 3 maanden duurt (COVID1) en bij een lange duur, dat wil zeggen 12 maanden (COVID4). De kwartaalramingen zijn gemaakt voor het vervoerd gewicht voor de modaliteiten weg, binnenvaart en spoor en de overslag in de Nederlandse zeehavens voor de jaren 2020 en 2021.

Meer inzicht in de mogelijke invloed van COVID-19 op het goederenvervoer draagt immers bij aan meer op de situatie toegesneden beleidsmaatregelen.