VVD bezorgd over verouder(en)d Nederlands wagenpark

25 september 2020

Waarom wordt het Nederlandse wagenpark toch steeds ouder? En kan een jonger wagenpark niet juist een bijdrage kan leveren aan een schonere en veiligere leefomgeving? Waar gaat het heen met de autoverkopen? Welke invloed heeft corona daarop?

En hoeveel auto’s zullen er worden geïmporteerd en op welke brandstoffen gaan die rijden? Hoe zit het eigenlijk met het bestaande wagenpark en de brandstofmix? Hoe doen diesels het bijvoorbeeld tegenwoordig, vooral tweedehands? En welke maatregelen kunnen helpen om het wagenpark in Nederland juist te vernieuwen en te verjongen, zodat het wagenpark schoner, zuiniger en veiliger wordt?

Deze terechte Kamervragen -en meer- legde VVD-Kamerlid Remco Dijkstra deze week voor aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66). Hij verwees in zijn vragen naar de cijfers van ACEA en naar een bericht op de website De Aandeelhouder van 17 september jl met de titel, 'Forse daling Nederlandse autoverkopen houdt aan'.

RAI Vereniging deelt dit soort cijfers steeds met de leden van de Kamercommissie IenW. En uiteraard ook de visie op autobelastingen, waarvan met name de zeer hoge aanschafbelasting bpm een sterk ontmoedigend effect heeft op de aanschaf in Nederland van nieuwe auto’s.

Dijkstra heeft de antwoorden op zijn Kamervragen gevraagd vóór behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat voor 2021, die plaatsvindt in de week van 16 november.

En al voor die tijd, in de maand oktober, staan er echter diverse debatten op de Kameragenda waarin autoverkopen, en vooral de invloed van fiscale maatregelen daarop, aan de orde kunnen komen. Om de kans daarop te vergroten voorziet RAI Vereniging de relevante Kamerleden van informatie die zij kunnen gebruiken bij hun voorbereiding van die debatten.

Op 15 oktober is een AO Autobelastingen gepland, en op 14 oktober staat een hoorzitting op de rol over de bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel waar autobelastingen mogelijk aan bod komen. RAI Vereniging streeft ernaar bij die hoorzitting als deskundige te worden uitgenodigd.


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949