Brandbrief over notificatieplicht SCIP-database, om draak van administratieve lasten te voorkomen

1 oktober 2020

Onlangs stuurde een coalitie van maar liefst 40 Europese producenten- en fabrikantenorganisaties, een brandbrief aan EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Zij roepen op de notificatieplicht voor de SCIP-database uit te stellen. Daarmee worden producenten verplicht gevaarlijke stoffen in hun producten te melden in een databank van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

Deze materie is nogal 'specialistenvoer' waarover de liefhebbers veel meer lezen in ons dossier 'chemische stoffen'. Bottom-line is dat zo'n registratieplicht een grote administratieve last oplevert waarvan allerminst zeker is dat deze nut heeft.

Vanaf het eerste uur heeft ook RAI Vereniging, nationaal samen met collega's van FME en in Europees verband met onze koepelorganisaties zoals ACEA, ACEM, CLEPA, Conebi etc, achter dit onderwerp aan gezeten.

Het persbericht bij de aanbieding van deze 'brandbrief' kunt u hier lezen.


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972