LPK-trainingen door VOC

1 oktober 2020

VOC, het opleidingsinstituut voor de schade- en carrosseriebranche, organiseert eendaagse trainingen voor de Laadkleppen Periodieke Keuringen (LPK). Voor de trainingen op 25-11 en 16-12 is nog een beperkt aantal plaatsen vrij.

LPK goederen logo

In de training LPK-Keurmeester leer je hoe je zelf LPK-keuringen in de praktijk volgens de geldende normen uitvoert. Eerst wordt in de theorie de werking van hydraulische laadkleppen/personenliften en het uitvoeren van de keuring behandeld.

Daarna moet je als examenopdracht een keuring van een laadklep of personenlift aan een voertuig uitvoeren, de examinator observeert en beoordeelt de keuring. Bij goed gevolg ontvang je het certificaat "Keurmeester LPK".

In de Arbowet worden strenge eisen aan het inbouwen en onderhouden van hydraulische laadkleppen/personenliften gesteld. Doel van deze eisen is om het werken met hydraulische laadkleppen/personenliften veiliger te maken en ongelukken met deze arbeidsmiddelen terug te dringen.

Daarom is er toezicht op het inbouwen en onderhouden van hydraulische laadkleppen/personenliften. Hiervoor moet een laadkleppen periodieke keuring (LPK) worden uitgevoerd door een bevoegde keurmeester. Tijdens de training LPK- Keurmeester leer je hoe je een keuring effectief en volgens de daarvoor geldende normen uitvoert.

Alle informatie over deze training op de VOC-website.


Contactpersoon
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992