ADR: goedkeuring twistlocks verplicht 1-1-2021

21 oktober 2020

Vanaf volgend jaar geldt dat bij nieuwe voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van ADR-tankcontainers met een inhoud > 3000 liter aangetoond moet worden dat de twistlockbevestiging kunnen voldoen aan de krachten die in het ADR zijn voorgeschreven. In het ADR2019 zijn eisen opgenomen over de krachten die de twistlockbevestiging moet kunnen opnemen. Voor voertuigen met een DET vanaf 1 januari 2021 moet dus met een berekening aangetoond worden dat aan de sterkte-esien voor de twistlockbevestiging voldaan wordt.

RDW
RDW heeft hiervoor aanvraagprocedures (motorvoertuigen en opleggers/aanhangwagens) en aanvraagkaarten ontwikkeld. Deze documenten zijn hieronder te vinden. 

Eisen twistlockbevestiging

In § 9.7.3.2 van het ADR staan de volgende bepalingen m.b.t. de twistlockbevestigingseisen:

§ 9.7.3.2
In het geval van tankwagens, batterijwagens en wagens waarop tankcontainers, afneembare tanks, transporttanks, MEGC's of UN-MEGC's worden vervoerd, moeten bevestigingsmiddelen onder de grootste toelaatbare belading de volgende, afzonderlijk inwerkende statische krachten kunnen opnemen:
- in de rijrichting: tweemaal de totale massa, vermenigvuldigd met de versnelling als gevolg van de zwaartekracht (g)1 ;
- horizontaal, loodrecht op de rijrichting: de totale massa vermenigvuldigd met de versnelling als gevolg van de zwaartekracht (g)1 ;
- verticaal, van beneden naar boven: de totale massa, vermenigvuldigd met de versnelling als gevolg van de zwaartekracht (g)1 ;
- verticaal, van boven naar beneden: tweemaal de totale massa, vermenigvuldigd met de versnelling als gevolg van de zwaartekracht (g)1 ;

Opmerking: De voorschriften in deze paragraaf zijn niet van toepassing op bevestigingsinrichtingen voor twistlocks overeenkomstig ISO 1161:2016 “Serie-1-containers -- Hoek- en tussenstukken - Eisen”. De voorschriften zijn echter wel van toepassing op constructies of andere inrichtingen die worden gebruikt ter ondersteuning van dergelijke bevestigingsmiddelen op het voertuig.


Contactpersoon
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992