Factsheet SCIP database gevaarlijke stoffen

19 november 2020

Op 5 januari 2021 treedt, ondanks de vele bezwaren die zijn geuit vanuit de Europese koepelorganisaties, waarin RAI Vereniging is vertegenwoordigd, een nieuwe Europese verplichting in werking voor alle bedrijven die producten met SVHC-stoffen leveren aan professionele afnemers. Deze wetgeving geldt ook voor importeurs en distributeurs.

In samenwerking met brancheorganisatie FME heeft RAI Vereniging een Factsheet SCIP database ontwikkeld over deze nieuwe verplichting. Dit mede om omvangrijke ICT-investeringen bij leden te voorkomen.

Verantwoordelijkheden
Deze wettelijke verplichting is formeel van toepassing op iedere rechtspersoon in de distributiekolom die voertuigen of onderdelen met SVHC-stoffen levert aan een professionele afnemer (en is dus niet alleen, zoals vaak wordt gedacht, van toepassing op de autofabrikant). En bij nationale aanpassingen van het voertuig heeft iedere schakel in de keten zijn eigen rol binnen deze wetgeving.

Advies RAI Vereniging
In het document wordt uitgelegd hoe Nederland de Europese verplichting heeft opgenomen in het 'Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen' en adviseert RAI Vereniging hoe bedrijven op een relatief eenvoudige wijze toch kunnen voldoen aan de nieuwste Europese eisen op het gebied van gevaarlijke stoffen.


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972