Het testen van werknemers op corona

19 november 2020

Bij de juridische helpdesk van RAI CarrosserieNL komen veel vragen binnen over het testen van werknemers op corona. Nu de komst van commerciële testen, en andersoortige testen toeneemt, stijgt ook de vraag of werknemers getest mogen worden door de werkgever.

Het kabinet heeft op 28 oktober het testbeleid aangepast en één van de hoofdlijnen is het stimuleren dat werkgevers hun eigen werknemers testen (zogenaamde antigeentesten). Landelijk wordt er ingezet op een versterking van de publieke (GGD) infrastructuur.

Testen mag niet zomaar, er dient aan voorwaarden te worden voldaan. De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) geeft aan dat het van belang is dat werkgevers (als klanten van commerciële aanbieders) checken of:

  • er een arts betrokken is (*)
  • testen een CE-markering hebben
  • gevalideerd zijn voor de betreffende situatie en een zorgprofessional (dit kan ook een geneeskundestudent zijn) de testen uitvoert.

Momenteel wordt er op dit gebied een (LCI-)richtlijn nader uitgewerkt.

(*) Dit kan een bedrijfsarts zijn. Bekwaamheid is noodzakelijk, en een medische achtergrond is essentieel. Dit hoeft echter niet per se een arts te zijn, dit kan ook een voormalig verpleegkundige zijn of een geneeskundestudent.

 

Privacy
Naast bovengenoemde voorwaarden speelt privacy van de werknemers een grote rol. De werkgever heeft de plicht voor een veilige werkomgeving, maar medische gegevens mogen niet worden verwerkt. De werkgever mag dus niet zelf vragen naar de gezondheid, of zelf een test afnemen. U kunt een werknemer wel door, bijvoorbeeld de bedrijfsarts, laten testen. Bespreek dit zorgvuldig met uw werknemer.

Vragen en antwoorden
Koepelorganisatie MKB-Nederland heeft een overzicht gemaakt van actuele ontwikkelingen met vragen en antwoorden over het nieuwe testbeleid voor werkgevers.