Verplichte dode hoek stickers voor Frankrijk

3 december 2020

Op 1 januari 2021 wordt de Franse wegcode gewijzigd en wordt het verplicht om de dode hoeken op voertuigen te markeren. De verplichting zou gelden voor alles boven de 3,5 ton en ook voor buitenlandse voertuigen.

Update 8 januari 2021: Frankrijk stelt boetes ontbreken dodehoeksticker uit
Wie in stedelijk gebied in Frankrijk rijdt zonder de nieuwe dodehoeksticker, krijgt de eerste drie maanden van dit jaar geen boete. In deze gedoogperiode worden vervoerders hooguit gewezen op het ontbreken van de sticker. Lees meer »

Tolerantieperiode
Inmiddels is er een decreet gepubliceerd waarin wordt beschreven dat wanneer een vervoerder vóór 31 maart 2021 de dode hoeken van zijn voertuig heeft gemarkeerd, maar de hiervoor gebruikte stickers niet volgens Franse afmetingen zijn óf op de juiste hoogte zijn geplaatst, er alsnog een tolerantieperiode van 12 maanden geldt.

 

De Belgische Febetra, zeg maar de Belgische TLN betreurt het dat de Franse autoriteiten een eigen koers varen op dit gebied en buitenlandse voertuigen verplichten deze voorzieningen aan te brengen. Febetra heeft om die reden de IRU inmiddels gevraagd om de eenzijdige maatregel te laten annuleren of uit te stellen totdat er Europese wetgeving over is. TLN beraad zich nog op stappen.

Hieronder vindt u een overzicht van de informatie waarover wij op dit ogenblik beschikken, het ministerieel besluit is hier te vinden »

1. Onderworpen voertuigen
Ieder voertuig met een MTM van meer dan 3,5 ton moet zijn uitgerust met een bord dat waarschuwt voor de dode hoeken. Deze signalisatie kan op het voertuig worden aangebracht door middel van een sticker, een bord dat door klemmen of een ander bevestigingsmiddel wordt aangebracht of kan ook op de carrosserie geschilderd worden.

2. Signalisatie
Hieronder vindt u het model zoals het voorzien is in het wetsontwerp. Dit model moet volgende afmetingen hebben: 25 cm hoogte en 17 cm breedte.

De kleuren moeten aan volgende normen voldoen:

RAL

  • rood 3024
  • geel 1021
  • kerriegeel 1027
  • oranje 2008
  • zwart 9005


PANTONE

  • rood 185
  • geel 012
  • kerriegeel 3975
  • oranje 716
  • neutraal zwart black.


3. Waar moet de signalisatie aangebracht worden?
3.1. Vrachtwagens en trekkers

De signalisatie op vrachtwagens en trekkers moet op de rechtse achterkant (tussen 0,9 en 1,5 m van de grond) en op elke zijkant vooraan (tussen 0,9 en 1,5 m van de grond) worden aangebracht.

3.2. Aanhangwagens en opleggers
De signalisatie moet op aanhangwagens en opleggers rechts achteraan op een hoogte tussen 0,9 en 1,5 m worden aangebracht, evenals op elke zijkant. Voor de aanhangwagens moet de signalisatie aan de zijkant worden bevestigd in de eerste meter van de carrosserie vooraan op een hoogte tussen 0,9 en 1,5 m. Voor de opleggers moet dit in de eerste meter achter de koppelingsschotel op een hoogte tussen 0,9 en 1,5 m hoogte.

De Franse federatie van constructeurs heeft een kort filmpje gerealiseerd dat toont hoe de signalisatie moet worden aangebracht, u kan dat hier bekijken.

3.3. Uitzonderingen
Voor de voertuigen waar het technisch onmogelijk is om de signalisatie volgens de hierboven vermelde voorschriften aan te brengen, moet dit gebeuren op de dichtstbijzijnde mogelijke hoogte en binnen de grens van 2,10 m.

Voor containerchassis, autotransporters, de trekkers voor opleggers, tankvoertuigen, plateauvoertuigen, verstelbare armen voor kipwagens en dolly's waarvoor het technisch onmogelijk is de achterste markering aan te brengen, mag de achterste markering worden aangebracht op een plaats die verenigbaar is met de technische kenmerken van het voertuig.

Voertuigen waarvan bewezen is dat het structureel onmogelijk is om de zij- en/of achtermarkering aan te brengen, zijn hiervan vrijgesteld.

Overgangsperiode
De voertuigen die aan de zijkanten en de achterkant al signalisatie hebben die de aanwezigheid van de dode hoeken aanduidt volgens de wetgeving van een andere Lidstaat van de Europese Unie, voldoen aan deze verplichting.
Er is een overgangsperiode van 12 maanden voorzien waarin de voertuigen die al uitgerust zijn met een waarschuwing voor de dode hoeken op de zijkanten en achteraan geacht worden te voldoen aan de bepalingen van het besluit, zelfs als deze waarschuwing niet helemaal conform het vastgestelde model is.

Sancties
Het niet-respecteren van de verplichting om signalisatie aan te brengen wordt bestraft met een geldboete die is voorzien voor overtredingen van de tweede klasse (verminderde boete: 22 €, forfaitaire boete: 35 €).

 

Bron: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners