Wijzigingen subsidieregelingen EIA en MIA/Vamil 2021

6 januari 2021

Investeert u of uw klanten in energiebesparende bedrijfsmiddelen & duurzame energie of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan biedt de EIA (Energie Investerings Aftrek) of MIA (Milieu Investerings Aftrek) subsidiemogelijkheden via de Energielijst en Milieulijst. Hieronder hebben we de belangrijkste aanpassingen in 2021 t.o.v. 2020 op een rijtje gezet.

EIA
In 2021 is het dubbele laadvloersysteem niet meer te vinden in de Energielijst. Waar in 2020 het flexibel creëren van een extra laadvloer in gesloten vrachtwagens of trailers, en bestaande uit: verticale rails, dwarsbalken, vastzetsysteem nog subsidiabel was is dit in 2021 niet meer het geval.

Gewijzigd in 2021 is code 241202 Zijafscherming. Daar waar in 2020 alleen de dichte panelen ter afsluiting van de open ruimten tussen de wielen van motorwagens, aanhangers, trekkers en opleggers subsidiabel waren worden in 2021 ook ‘dichte panelen over de wielen’ gesubsidieerd.

Nieuw in 2021 is 241224 Energieprestatieverbetering in het wegtransport.  Deze techniekcode is bedoeld voor ondernemingen die bij de aankoop van een nieuw voertuig voor het wegtransport tegen het minimum meldingsbedrag van €2.500 aan lopen als men onderdelen wil melden waarvan de kosten per techniekcode lager zijn dan het minimum meldingsbedrag. Door een combinatie van voorzieningen waarbij twee of meer van de volgende onderdelen worden aangebracht op één transportmiddel: standairco (240207), bandenspanningregelsysteem (240906), hybride power take off (PTO) aandrijving (240614), zijafscherming (241202) of spiegelcamera (241225) kan men dan  boven het minimum meldingsbedrag van €2.500 komen. Investeringen die onder deze code gemeld worden, dienen aan de voorwaarden van de afzonderlijke codes te voldoen. Belastingplichtigen kunnen per melding voorzieningen voor maximaal 5 vrachtwagens onder deze code melden. Een investering die onder deze code wordt gemeld kan daarnaast niet worden gemeld onder een andere code van de energielijst.

Mocht u in 2021 LED verlichtingsarmaturen met niet uitwisselbare LED lichtbron in of nabij uw bestaande bedrijfsgebouwen willen investeren dan is dit net als in 2020 subsidiabel. Echter de eis inzake minimale specifieke lichtstroom is in 2021 vervallen. Hiervoor in de plaats gekomen zijn onder andere criteria inzake levensduur welke te vinden onder code 210506 in de Energielijst. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 1.000 per armatuur( ≥L₉₀). Uitwisselbare LED-lichtbronnen, zoals LED-buizen, zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek.

MIA / Vamil

  • Nieuw is code A 3419 (27% MIA en 75% Vamil).  Elektrisch werktuig op een truckchassis                                

A. bestemd voor: het verrichten van hijswerkzaamheden of het laden en lossen van ladingen met een vast op het voertuig gemonteerd werktuig dat uitsluitend elektrisch wordt aangedreven en waarbij:

• de accu’s niet door de hoofdmotor van het voertuig worden opgeladen, en                                                        
• de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een brandstofcel,           

B. bestaande uit: een vast op het voertuig gemonteerd werktuig en met uitzondering van het voertuig.

  • Nieuw is code E 3420 (alleen 13,5% MIA) Mobiel elektrisch hijswerktuig                                                 

A. bestemd voor: het hoofdzakelijk in de open lucht verrichten van hijswerkzaamheden met een mobiel werktuig dat uitsluitend elektrisch wordt aangedreven en waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een brandstofcel,
B. bestaande uit: een hijswerktuig en een accupakket

  • Ook nieuw is code E 3114 (alleen 13,5% MIA) Elektrisch aangedreven motor, L7e-voertuig (quad) of niet gekentekend voertuig 

A. bestemd voor: het vervoer van personen of goederen op land in de open lucht met een voertuig, niet zijnde een personenauto, fiets, bromfiets, snorfiets, gehandicaptenvoertuig, brandstofcel aangedreven voertuig, bestelauto, vrachtwagen, bus, tram, metro of mobiel werktuig, dat:                     

• is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door accupakket dat geen lood bevat, en
• een actieradius heeft van ten minste 50 kilometer op een vol accupakket indien het een niet gekentekend voertuig betreft.

B. bestaande uit: een elektrisch aangedreven voertuig en al dan niet een oplaadstation. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Op rvo.nl/miavamil onder “Positieve lijsten” staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

Algemeen:
Vanwege budgettaire redenen en het steeds gangbaarder worden van elektrische personenauto’s kunnen ondernemingen nog maximaal 10 elektrische personenauto’s per jaar melden. Deze beperking geldt niet voor diverse andere elektrische vervoersmiddelen. Loodvrije accupakketten voor bestaande elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen komen niet meer in aanmerking voor MIA\Vamil. Loodvrije accupakketten als onderdeel van de elektrificatie van bestaande voer- of werktuigen kunnen nog wel worden gemeld, indien het voer- of werktuig na de elektrificatie voldoet aan de eisen van een van de in de Milieulijst opgenomen bedrijfsmiddelen.

Het gehele overzicht van EIA en MIA/Vamil met alle informatie is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/2021?type=all