H2-Platform roept politiek op tot stimulering duurzame waterstof

19 maart 2021

In een brief aan de Tweede Kamer roept het H2-Platform, waarin ook RAI Vereniging is vertegenwoordigd, de politiek op om in het regeerakkoord concrete afspraken te maken voor de succesvolle ontwikkeling en toepassing van waterstof.

In de brief stelt het H2-Platform vast dat de meeste partijen het belang van waterstof in hun verkiezingsprogramma’s expliciet benoemen. De succesvolle toepassing van waterstof vereist echter wel fundamentele beleidskeuzes. Op dit moment is er volgens de organisatie sprake van een kip-ei problematiek: producenten zien nog te weinig vraag; de vraagkant is onzeker over voldoende aanbod en infrastructuur is er nog nauwelijks.

Andere benadering
Om die vicieuze cirkel te doorbreken en vooruit te komen moet er naar het oordeel van het platform stimulering komen die is gericht op de realisatie van de gehele keten: de waterstofproductie, alsmede de toepassing, opslag en transportinfrastructuur.  ‘Met het huidige beleid’, zo stelt de brief ‘de SDE++ regeling en een apart budget van 35 miljoen euro per jaar, zal waterstof niet van de grond komen. Er is een andere benadering nodig.’

Voorstellen
De voorstellen die het H2-Platform doet zijn:

  1. Extra subsidie (o.a. een tijdelijke opstart subsidieregeling voor groene elektrolyse-waterstofprojecten voor vijf jaar) voor duurzame waterstof;
  2. Stimulering gebruik duurzame waterstof;
  3. Het op Europees niveau realiseren van een hogere CO2-prijs én vrijstelling van de energiebelasting voor waterstof;
  4. Ondersteuning import van duurzame waterstof;
  5. Investeren in waterstof infrastructuur.

De volledige brief aan de Tweede Kamer is hier te downloaden.


Contactpersoon
Chris van Dijk
Chris van Dijk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4989