Mobiliteitsalliantie lanceert corona-wegwijzer: Zonder spreiden is Nederland in no-time terug bij af

31 mei 2021

Om Nederlanders hun bewegingsvrijheid straks weer terug te geven, moeten we voorkomen dat we weer vastlopen en weer met z’n allen stilstaan. De Mobiliteitsalliantie nodigt politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers daarom uit om op korte termijn stappen te zetten en doet hiervoor een handreiking in een wegwijzer* met zeven stappen.

Nederland snakt ernaar om weer in beweging te komen. Tegelijkertijd moeten we behoedzaam zijn. Mobiliteit maakt het mogelijk dat we de economie weer op gang brengen en van onze vrije tijd genieten. Het personenvervoer groeit weer. Het goederenvervoer is het afgelopen jaar zelfs toegenomen. Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat vervoer/ mobiliteit soepeler, stiller en schoner kan en dit is het momentum om hierop door te pakken. In de exit strategie van het kabinet voor Corona wordt vooralsnog onvoldoende gekeken naar mobiliteit.

Handreiking
Volgens Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, is de corona-wegwijzer een handreiking die politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers op korte termijn kunnen gebruiken om afspraken te maken over een gecontroleerde opstart van mobiliteit. "Wij willen vooral de voordelen van minder files en meer flexibiliteit behouden, maar dan moeten er een aantal stappen worden genomen."

Spreiden reistijden
Marjan Rintel, vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie, voegt hier aan toe dat corona uiteraard een bijzonder ongenode gast was ."Gelukkig opent de Nederlandse samenleving zich langzaam en is de vrijheid om te reizen terug. Nu moeten we aan de slag met de inzichten van de afgelopen maanden. Die laten zich gelukkig gemakkelijk samenvatten: spreiden! Het spreiden van reistijden, openingstijden en werktijden biedt de Nederlandse maatschappij grote voordelen."

De zeven stappen

1.          Onnodige kilometers in de spits vermijden
Door bewuste afweging welk tijdstip nodig is en welk vervoersmiddel passend is voor de afstand, gaat soepel en plezierig verkeer hand in hand met een schoner en leefbaarder land.

2.          Openingstijden spreiden
Het variëren en spreiden van openingstijden van scholen en andere instellingen zorgt per direct voor minder druk op de infrastructuur en voor meer reiscomfort. Dit maakt het mogelijk om ook op lange termijn de infrastructuur beter en slimmer te benutten.

3.          Werktijden spreiden
Flexibele werktijden en waar mogelijk het faciliteren en organiseren van thuiswerken zorgt voor het spreiden van het vervoer op de weg en in het OV. Zo maken we een einde aan de hyperspits.

4.          Inzicht bieden in de drukte onderweg
Een betere ontsluiting van informatie over drukte op de weg en in het OV helpt  reizigers om grote drukte te mijden.

5.          Wees welkom in het OV
Het openbaar vervoer is niet langer meer voor alleen noodzakelijke reizigers. Wees welkom, maar probeer drukte te vermijden.

6.          Goederenstromen nog slimmer inrichten
Het versneld realiseren van goederenhubs en een slimme invulling van de ‘last mile’ van bezorging faciliteert de verder groeiende goederenstroom op een slimme en schone manier.

7.          We blijven veel – en veilig – fietsen en lopen
In de coronacrisis zijn mensen meer gaan wandelen en fietsen. Laten we deze ‘actieve mobiliteit’ op dit niveau vasthouden, nog beter verknopen met andere vervoermiddelen en kijken hoe het nog veiliger kan. 

In de Mobiliteitsalliantie zijn 26 grote organisaties op het gebied van mobiliteit verenigd met als doel de een transitie naar een slim, flexibel, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem te bevorderen.