CO2-maatregel voor bedrijven afgezwakt

16 april 2021

In het Klimaatakkoord stond een maatregel opgenomen, die alle ondernemingen met meer dan 100 werknemers de verplichting ging opleggen om de CO2-uitstoot van alle mobiliteit jaarlijks te gaan bijhouden. Dus per werknemer, per vervoermiddel en per kilometer. RAI Vereniging heeft er, samen met onder meer VNO-NCW, voor gezorgd dat dit voornemen is teruggedraaid.

Uiteraard niet omdat RAI Vereniging tegen het reduceren van CO2 zou zijn, maar we vinden wel dat de lasten in evenwicht dienen te zijn met de te verwachten baten. Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven bleek open te staan voor deze argumenten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt op dit moment een nieuwe aanpak uit, die samen met ons en het bedrijfsleven is opgesteld. Kern daarbij is dat het verplichtende karakter afhankelijk wordt gemaakt van de ‘autonome’ CO2-reductie in de periode tot 2025.

Monitoringssteekproef
Via een monitoringsteekproef wordt in 2024 vastgesteld hoe het gaat met de CO2-reductie. Als alles goed verloopt hoeft er geen verplichting te komen. Blijft de CO2-reductie achter dan kunnen op bedrijfsniveau verplichtingen worden opgelegd vanaf 2025. De precieze details worden momenteel verder uitgewerkt.

De nu gekozen route sluit beter aan bij de ontwikkelingen binnen bedrijven die er nu al zijn: elektrificatie van het wagenpark, meer fietsen en OV voor het woon-werkverkeer en meer thuiswerken.