Branche bepleit naar voren halen beschikbare budget

21 september 2021

Consumenten die dit jaar een nieuwe of gebruikte elektrische auto willen kopen of leasen, kunnen daar geen subsidie meer voor krijgen. Het budget voor nieuwe auto’s was enkele dagen nadat de subsidie van start ging al op. Halverwege 2021 is nu ook de pot voor tweedehands elektrische auto’s volledig opgebruikt. Voor de komende jaren staat er echter nog zo’n 200 miljoen aan subsidie klaar.

CO2

De maatschappelijke coalitie van ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA pleit er daarom voor om de zogenoemde 'jaarschotten' uit de subsidieregeling te halen en het totale budget voor nieuwe en gebruikte auto’s per direct ter beschikking te stellen. Hiermee wordt sneller meer CO2 winst behaald. 

De particuliere rijder wordt sinds 2020 met subsidie ondersteund om over te stappen naar emissieloos, via koop of private lease. Wie een nieuwe elektrische auto aanschaft, kan 4.000 euro subsidie aanvragen. Binnen acht dagen was het beschikbare budget voor 2021 echter al opgebruikt. Voor een tweedehands auto is een bedrag van 2.000 euro beschikbaar. Deze week  meldde het ministerie van IenW  dat nu ook de subsidiepot voor tweedehands auto’s voor 2021 leeg is. 

Geen jaarschotten
In totaal heeft de overheid 252 miljoen euro gereserveerd voor het stimuleren van emissieloos rijden door particulieren. Maar dat budget wordt verdeeld over de jaren tot en met 2025, en voorzien van zogenoemde 'jaarschotten'. Dat de subsidie voor nieuwe elektrische auto's (EV) dit jaar al binnen een paar dagen op was, en voor gebruikte EV's nu ook, is op zichzelf goed nieuws: 'Want dat betekent dat ook de particuliere vraag naar elektrische auto’s toeneemt en het wagenpark sneller verduurzaamt’, benadrukt de coalitie. ‘Maar wie een nieuwe of tweedehands auto met subsidie wil aanschaffen, moet nu dus wachten tot 2022. Waarbij het zeker de verwachting is dat de subsidie voor nieuwe auto’s in 2022 ook weer binnen een paar dagen op is en dat het met de opkomende occassionmarkt voor elektrische auto’s opnieuw heel snel zal gaan met het jaarbudget voor gebruikte EV's.

Klimaatdoelen 
Het huidige beleid van doseren van het subsidiegeld staat haaks op de klimaatdoelen van het kabinet, want Nederland moet alle zeilen bijzetten om de klimaatafspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dan moet je ruimhartig omgaan met het beschikbare budget, vindt de coalitie. 'De CO2 winst die je nú boekt met een gesubsidieerde auto, boek je immers elk jaar dat die auto rondrijdt. Waarom dan wachten met het uitdelen van die subsidie tot 2024?'

Autobelastingplan
Overigens zijn ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA van mening dat er met betrekking tot autobelasting en EV-subsidie nog veel meer nodig is om de klimaatdoelen te halen. Dat staat beschreven in het alternatieve autobelastingplan dat zij dit voorjaar presenteerden aan beleidsmakers en politici. Zie daarvoor: www.toekomstautobelastingen.nl 

 

Downloads:
Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)
Kamerbrief over de SEPP