ACEA pocket guide: autobranche grootste investeerder in R&D en innovatie

8 oktober 2021

De Europese auto-industrie investeert jaarlijks 62 miljard euro in innovatie. Dat is een derde van het bedrag dat de EU als geheel aan innovatie besteedt. Daarmee heeft de sector zijn positie als Europa’s grootste investeerder in R&D opnieuw verstevigd. Een en ander blijkt uit de onlangs verschenen ACEA pocket guide die de nieuwste gegevens bevat over werkgelegenheid, productie en verkoop van voertuigen, handelsstromen, het wagenpark, verkeersveiligheid, milieu, innovatie en belastingen.

De feiten en cijfers in de update 2021-2022 onthullen ook de dramatische impact van COVID-19 op de Europese auto-industrie.

Handelsoverschot
In 2020 werden in de EU bijna 13 miljoen motorvoertuigen vervaardigd, overeenkomend met 16,7 procent van de wereldwijde productie. Dat neemt niet weg dat er tijdens de coronapandemie  5 miljoen minder voertuigen van de band liepen in vergelijking met 2019. De autoproductie daalde tijdens het crisisjaar met 23,3 procent, terwijl de productie van bedrijfsvoertuigen in de EU een teruggang van 21 procent te verwerken kreeg. De uitvoer van in de EU gebouwde voertuigen daalde eveneens met bijna 15 procent in 2020, hoewel dit voor de EU nog steeds een handelsoverschot van 76,3 miljard euro opleverde.

Economische factor
Ondanks deze ongekende neergang bevestigen deze cijfers volgens ACEA ook het aanhoudende belang aan van de auto-industrie als economische factor van betekenis die  Europa letterlijk in beweging houdt, wat er ook gebeurt.

12,6 miljoen mobiliteitsgerelateerde banen
Zo biedt de branche werkgelegenheid aan ongeveer 3,5 miljoen mensen die, direct en indirect, betrokken zijn bij de productie van voertuigen in de hele EU en is de auto-industrie goed voor 11,6 procent van alle productiebanen in de regio. Kijkend naar het hele auto-ecosysteem, dan verschaft de sector werk aan 12,6 miljoen Europeanen, ofwel 6,6 procent van de totale beroepsbevolking in de EU.

Belastinginkomsten 400 miljard
De 278 miljoen voertuigen op de Europese wegen zorgen er niet alleen voor dat mensen en goederen zich vrij door heel Europa kunnen blijven verplaatsen, maar zijn ook een belangrijke bron van overheidsinkomsten. Zij genereren jaarlijks namelijk € 398,4 miljard aan belastingen voor alleen al de 14 grote EU-markten.

Download de ACEA pocket guide