RAI Automotive Industry NL verwelkomt nieuwe bestuursvoorzitter Dennis van Well

25 januari 2022

Na 5 jaar treedt voormalig bestuursvoorzitter Henri Koolen af. Op 11 april 2016 werd hij aangesteld als interim voorzitter voor maximaal 1 jaar. In verband met de fusie van AutomotiveNL en RAI Vereniging en het samenstellen van een nieuw bestuur duurde dit iets langer. Vanaf januari 2022 zal Dennis van Well optreden als nieuwe voorzitter van RAI Automotive Industry NL.

[ENGLISH VERSION BELOW] 

Na zijn studie bedrijfseconomie in Tilburg startte Dennis zijn carrière in de zakelijke dienstverlening bij Rabobank Nederland, Eindhoven. Daarna ging hij richting de industrie, textiel, en werkte in Drunen bij Altio Dassenfabriek. Hij had de smaak te pakken en na een uitstapje naar de financiële automatisering kwam hij in 2000 in de automotive industrie terecht. Hij ging aan de slag bij Freudenberg Sealing Technologies en groeide door tot directeur (2008). Tegenwoordig is hij president bij EKK Eagle Simrax.

In zijn privéleven is Dennis getrouwd en heeft twee kinderen. Hij komt uit Maastricht en is geboren in 1962. In zijn vrije tijd stapt hij graag op zijn wielrenfiets. Hij rijdt al jaren in een elektrische auto, mede als statement voor optimisme omtrent de innovaties in de automotive. 

“Ik voel me vereerd dat ik door RAI Vereniging ben benaderd als voorzitter van RAI Automotive Industry NL. Voor de fusie (2019) was ik betrokken bij Automotive Industry. Na de fusie is afgesproken de voorzitter om de 2 jaar te laten rouleren. Roulatie is goed, voor de sectie en ook ik was toe aan iets nieuws. Momenteel maakt de automotive industrie spannende ontwikkelingen door in een dynamische omgeving en ik houd van reuring. Voor mij is dit het juiste moment om de stap naar bestuursvoorzitter te maken.”

EKK Eagle Industry

EKK Eagle Industry is een toonaangevende wereldwijde leverancier van afdichtings- en controleoplossingen in vele industrieën. Het hoofdkantoor is gevestigd in Tokio, Japan. EKK produceert, onderzoekt en ontwikkelt mechanische afdichtingen, lipafdichtingen en speciale kleppen.

Omdat de automobielindustrie een innovatieve omgeving is, zet EKK zich in voor duurzaamheid en om voorbereid te zijn op de toekomst. Met zijn GlideX™ afdichtingstechnologie is EKK erin geslaagd om de uitdagingen van zeer efficiënte elektrische tractieaandrijvingen aan te gaan. Stabiele werking op hoge snelheid wordt niet langer beperkt door wrijving en afdichtingslekkage, in plaats daarvan maken we efficiënte aandrijvingen met een hoge vermogensdichtheid mogelijk.

EKK exploiteert een geïntegreerd hoog precisie productiesysteem, met inbegrip van de speciale verwerking, het stempelen, het lassen en de precisiedraaitechnieken om onze producten van uitstekende kwaliteit te vervaardigen.

EKK Eagle Industry is toegewijd om voortdurend te investeren in onderzoek en ontwikkeling en is er trots op een hoge expertise te hebben in engineering en materialen kennis. Wij streven naar perfectie in e-motion.

[ENGLISH VERSION]

RAI Automotive Industry NL Welcomes its New Chairman of the Board, Dennis van Well

After 5 years, Henri Koolen is stepping down as chairman of the board. On April 11th 2016, he was appointed interim chairman for a maximum of one year. However, due to the merger of AutomotiveNL and the RAI Vereniging and the composition of a new board, this took slightly longer. As of January 2022, Dennis van Well will act as the new chairman of RAI Automotive Industry NL.

After studying Business Economics in Tilburg, Dennis started his career in business services at Rabobank Nederland, Eindhoven. He then moved on to the textile industry and worked in Drunen for Altio Tie Factory. He had acquired a taste for it and after a foray into financial automation, he ended up in the automotive industry in 2000. He started working at Freudenberg Sealing Technologies and became Managing Director (2008). Today, he is president at EKK Eagle Simrax.

In his private life, Dennis is married and has two children. He is from Maastricht and was born in 1962. In his spare time, he likes to get on his racing bike. He has been driving an electric car for years, partly as a statement of optimism about automotive innovations. 

I feel honoured to have been approached by RAI Vereniging as chairman of RAI Automotive Industry NL. Before the merger (2019) I was involved in Automotive Industry. After the merger it was agreed to rotate the chairman every 2 years. Rotation is good for the section and also I was ready for something new. The automotive industry is currently undergoing exciting developments in a dynamic environment and I like a change of pace. This is the right time for me to make the step to chairman of the board.”

EKK Eagle Industry

EKK Eagle Industry is a leading global provider of sealing and control solutions in many industries. Headquartered in Tokyo, Japan, EKK manufactures, researches, and develops mechanical seals, lip seals, and specialty valves.

As the automotive industry is an innovative environment, EKK is committed to sustainability and to be ready for the future. With its GlideX™ sealing technology, EKK has managed to tackle the challenges of high efficient electric traction drives. Stable high speed operation is no longer restricted by friction and seal leakage, instead we make efficient and high power dense drives possible.

EKK operates an integrated high precision production system, including the special processing, stamping, welding and precision turning techniques to manufacture our high quality products.

EKK Eagle Industry is dedicated to invest continuously in research and development and prides itself to have a high expertise in engineering and materials knowledge. We strive Perfection in e-motion.