ARN ziet een bewogen toekomst voor autorecycling

7 januari 2022

In een speciale video via het Youtube kanaal heeft ARN de verschillende wapenfeiten uit het voorbije jaar samengevat en blikt de organisatie al vast vooruit. Een toekomst die voor autorecycling vooral bewogen zal zijn, zo luidt de centrale boodschap.

arn

Vooruit kijkend schetst ARN een drietal recyclingscenario’s gebaseerd op:

  1. de conventionele auto;
  2. de connected car;
  3. de circulaire auto.

ARN spreekt van een ‘bewogen toekomst’ aangezien autorecyclingbedrijven zo langzamerhand tegen hun grenzen aanlopen en er een definitieve doorbraak voor hoogwaardige recycling nodig is. Het bevorderen van maximaal hergebruik vereist innovatie om op die manier kostbare grondstoffen zoveel mogelijk in Europa te houden.

Recyclinguitdagingen
Omdat de verwerking van End of Life Vehicles (ELV’s) steeds complexer wordt zoekt ARN, samen met de ketenpartners voortdurend naar nieuwe oplossingen, zoals bijvoorbeeld glasdemontage door autodemontagebedrijven. Een andere uitdaging waar de organisatie voor zegt te staan is de recycling van aandrijfbatterijen.

Europese participatie
Een ontwikkeling die positief bijdraagt aan de recyclingambities is dat het aantal ketenpartners het afgelopen jaar verder groeide. Verder laat ARN weten op Europees niveau te participeren in overleggremia teneinde vinger aan de pols te houden als het gaat om richtlijnen voor ELV’s en accu’s en daar invloed op te kunnen uitoefenen. Verder onderhoudt ARN via de koepelorganisatie ACEA actief contact met autofabrikanten.

Eerlijker speelveld
Een belangrijke mijlpaal in 2021 betrof het creëren van een eerlijker speelveld voor autorecycling. Samen met RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA slaagde ARN er in er voor te zorgen dat de kosten voor autorecycling eerlijker worden verdeeld. Iets dat nu is vastgelegd in de zogeheten Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

Bekijk de ARN-video