Voorstel tariefsverhoging tachograaf

7 januari 2022

Op basis van de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) recent aangereikte uitgangspunten heeft Kiwa het voorstel voor het Nederlandse tachograaftarief 2022 uitgewerkt. ILT heeft aangegeven de wettelijke tarieven in 2022 niet met de door Kiwa behaalde efficiency te verlagen. De reden die ILT hiervoor aangeeft is dat een groot aantal tarieven in juli 2020 al substantieel zijn verlaagd.

Het voorstel van ILT voor de tarieven voor 2022, waarover Kiwa brancheorganisaties namens ILT heeft geconsulteerd, is als PDF-bestand onderaan deze pagina te downloaden. De voorgestelde tarieven voor 2022 blijven in reële termen gelijk ten opzichte van de tarieven voor 2021. Na aanpassing door inflatie stijgen de voorgestelde tarieven voor tachograafkaarten nominale termen met 1,9 procent.

Reactie TLN/evofenedex
In een reactie hebben TLN en evofenedex inmiddels laten weten dat het Nederlandse tachograafkaarttarief veel te hoog is ten opzichte van het tarief in andere Europese lidstaten. De door de ILT via KIWA voorgestelde tariefverhoging vanwege inflatiecorrectie met 2 euro per 2022 van 93 naar 95 euro is daarom wat TLN en evofenedex betreft een bij herhaling verkeerd signaal. Daarbij komt nog dat de 2 euro tariefsverhoging ten goede komt aan de ILT, waar die anders als efficiency-korting in het tarief zou zijn verwerkt en waardoor het tarief voor 2022 gelijk aan 2021 op (afgerond) 93 euro zou zijn gebleven.

Nieuw tariefstelsel
Beide organisaties vinden dit een curieuze gang van zaken, aangezien in het nog steeds niet ingevoerde nieuwe tariefstelsel de principes van ‘kostendekkendheid’ en ‘geen kruissubsidies tussen winstgevende en verlieslatende producten’ voorop staan.  Zij  vragen zich dan ook af wanneer dit nieuwe tariefstelsel, waarover al sinds 2015 sprake is, daadwerkelijk zal worden ingevoerd. De minister heeft in mei van dit jaar richting de Tweede Kamer aangegeven, ernaar te streven om het nieuwe tarievenstelsel (op zijn vroegst) per 1 januari 2022 te laten ingaan. TLN en evofenedex hebben echter hierover sindsdien niets meer vernomen. In het nieuwe tariefstelsel zeggen zij te verwachten dat de prijs van de tachograafkaarten in een acceptabele lijn wordt gebracht met de elders in Europa geldende prijzen (gemiddeld 59 euro).

Voorstel tarieven 2022