Uitnodigingen kennismakingsgesprekken met nieuwe bewindspersonen

19 januari 2022

Vorige week heeft RAI Vereniging de vijf voor de mobiliteitsbranche meest relevante nieuwe bewindspersonen van het kabinet Rutte IV een felicitatiebrief gestuurd en hen uitgenodigd voor een eerste persoonlijk kennismakingsgesprek. Het gaat om Mark Harbers, minister van IenW, Vivianne Heijnen, staatssecretaris van IenW, Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën en Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie.

In de brief aan Harbers schrijft RAI Vereniging te staan voor een gezond mobiliteitssysteem waaraan iedereen kan meedoen en waar iedereen een steentje bijdraagt aan duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit.  ‘Voor de ontwikkeling van nieuw mobiliteitsbeleid gaan wij daarvoor met elkaar iedere keer op zoek naar de juiste balans tussen (technisch) haalbare en betaalbare oplossingen met een positieve impact op mens en omgeving. Met dat uitgangspunt zetten wij ons in voor bereikbare, veilige, schone en inclusieve mobiliteit in de steden en daarbuiten.’  

Betalen naar gebruik

Dat kan, vervolgt RAI Vereniging,  alleen door het stimuleren en slim inzetten van het potentieel van alle beschikbare innovatieve vervoersmiddelen die voor iedere portemonnee en voor ieder type reis mogelijkheden biedt. ’De beoogde invoering van een systeem van betalen naar gebruik stelt de reiziger in staat om die afgewogen  keuze tussen vervoersmiddelen nog beter te maken. Op die manier dragen wij met elkaar bij aan meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor de reiziger en vervoerder en werken wij aan de toekomst van Nederland.’

Aankoopsubsidies elektrische modaliteiten

Aan staatssecretaris Heijnen laat RAI Vereniging weten zich als brancheorganisatie in de transitiefase naar zero emissie mobiliteit vol in te zetten op het slim benutten van het volledig potentieel van beschikbare technische oplossingen (inclusief waterstof en hernieuwbare brandstoffen)  die de (Nederlandse) mobiliteitsindustrie ontwikkelt en die voor iedere portemonnee en voor ieder type reis mogelijkheden bieden.

 ‘De bestaande particuliere aankoopsubsidie voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s personenauto’s, bestelwagens en geplande subsidie  voor elektrische vrachtwagens speelt in deze overgangsfase een belangrijke rol om zoveel mogelijk                          automobilisten en ondernemers te stimuleren emissieloos te gaan rijden. Maar ook voor andere schone elektrische modaliteiten, zoals motoren en snor- en bromfietsen, zien wij veel potentie voor vergroening van de stedelijke mobiliteit.’ RAI Vereniging roept de staatssecretaris daarom op om ook de aanschaf van deze vervoersmiddelen aantrekkelijker te maken.