Aanvragen Subsidieregeling praktijkleren vanaf 2 juni 2022

30 mei 2022

Vanaf 9.00 uur op 2 juni 2022 kunnen carrosseriebouw- en schadeherstelbedrijven de Subsidieregeling praktijkleren aanvragen voor het studiejaar 2021-2022.

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een bedrijf maakt voor de begeleiding van een (BBL)leerling die praktijkkennis opdoet in het bedrijf. Men dient dat op tijd te doen, namelijk vóór 17.00 uur op 16 september 2022.

De subsidie wordt achteraf toegekend. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijkplaats. U kunt de aanvraag indienen op de website van RVO.


Contactpersoon
Jasper Burgers
Jasper Burgers
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4993