RAI Vereniging en NEN ontwikkelen helmnorm voor snelle e-bike

12 januari 2016

Op initiatief van de RAI Vereniging start het Nederlands normalisatie Instituut (NEN) met de ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor helmen voor snelle elektrische fietsen (S-EPAC).

Speed Pedelec

Een S-EPAC, of speed e-bike, wordt door gebruikers in eerste instantie gezien als een fiets. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit vervoermiddel, door een wettelijke wijziging, gekeurd als een bromfiets. Hierdoor wordt het verplicht om een ECE 22-helm te dragen.

In vergelijking met fietshelmen die voldoen aan EN 1078 zijn de bromfiets- en motorhelmen, die voldoen aan ECE 22, relatief zwaar en bieden te weinig ventilatie voor de inspanning die een S-EPAC vereist.

Om het gebruik van de S-EPAC verder te stimuleren is een geschikte helm, die veilig is, past bij de fysieke inspanning en comfort biedt, dus onontbeerlijk. Daarom gaat NEN samen met de helmfabrikanten en andere belanghebbenden aan tafel om de eisen waaraan zo'n geschikte helm aan moet voldoen vast te leggen.

Europese norm
Het ontbreken van een geschikte helm voor S-EPAC’s is overigens een probleem dat zich niet alleen in Nederland voordoet. NEN streeft er daarom naar om direct vanaf de start van het project samen te werken met internationale stakeholders om de eisen aan S-EPAC-helmen uiteindelijk geborgd te krijgen in een Europese norm.

Voor de consument en handhavende instanties is het belangrijk om te weten of de helmen daadwerkelijk aan de gestelde eisen in de NTA voldoen. Dat kan met een certificaat van een certificerende instelling (CI). Om te borgen dat certificerende instellingen de beoordeling op een uniforme wijze uitvoeren ontwikkelt NEN naast de NTA eveneens een certificeringsschema.