‘Visuele inspectie roetfilters tijdens APK onbegrijpelijk’

22 januari 2018

Terwijl het nieuwe kabinet de klimaatdoelstellingen hoog in het vaandel draagt en alle zeilen moet bijzetten om de uitstoot van het wagenpark tot een minimum te reduceren, beperkt Nederland zich binnen de APK tot een visuele controle van roetfilters in auto’s.

Michiel Nijboer, voorzitter van de sectie Equipment noemt dat in het Jaaroverzicht 2017 van RAI Vereniging onbegrijpelijk. ‘Probeer dan in ieder geval, tot de komst van betaalbare en betrouwbare deeltjesmeters, met de huidige apparatuur de excessen uit de markt te halen, maar blijf vooral meten!’

Volgens Nijboer de herinvoering van het van het wettelijk verwijderingsverbod van emissiebeheersingssystemen, zoals roetfilters, het afgelopen jaar in belangrijke mate de beleidsagenda van de sectie. Dit verbod werd namelijk, bij een eerdere opschoningsactie van wet- en regelgeving, abusievelijk geschrapt.

Verwijderen verboden
Inmiddels heeft de overheid besloten, na consultatie van de betrokken partijen waaronder sectie Equipment, om met terugwerkende kracht per 1 oktober 2017 het verwijderen van een emissiebeheerssysteem uit een voertuig te verbieden.

Nijboer: ‘het kan niet zo zijn dat we met zijn allen auto’s onderwerpen aan strenge emissie-eisen en hoog van de toren blazen als er een dieselschandaal uitbreekt, om vervolgens langs de zijlijn werkeloos toe te kijken en toe te laten dat zomaar roetfilters uit auto’s worden verwijderd. Dat zijn ontoelaatbare praktijken, die er bovendien voor zorgen dat de emissiewaarden met een factor 25 of meer toenemen.’

Deeltjesmeter
Sectiemanager Martijn van Eikenhorst zegt daarom in het Jaaroverzicht sterk te pleiten voor handhaving en adequate meetmethodes. ‘Na onderzoek door TNO heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld dat een zogeheten deeltjesmeter de meest efficiënte manier is om verwijderde roetfilters te kunnen opsporen.’

Die zijn echter nog niet op de markt en bovendien exorbitant duur. ‘Er moeten dus deeltjesmeters komen die betaalbaar, betrouwbaar en toepasbaar zijn binnen de APK. Daar is nog een lange weg te gaan’, aldus Nijboer.

Tailpipemeting versus OBD
Ondertussen treedt in mei 2018 de nieuwe APK-richtlijn in werking en wil Nederland de aanwezigheid en werking van roetfilters beperken tot een visuele controle. Een uitermate slechte zaak, oordeelt de sectievoorzitter. ‘Wij maken ons al langere tijd sterk voor tailpipemetingen in plaats van elektronische emissietests via On Board Diagnostics (OBD).

Hij wijst er op dat in bijvoorbeeld Duitsland en ook in andere omringende landen, de roetfilterproblematiek en de discussie rondom dieselgate er toe hebben geleid dat tailpipemetingen, zelfs voor euro 6, leidend gaan worden. ‘Een visuele inspectie zoals in Nederland is in dat licht bezien onverklaarbaar. Helemaal als wordt bedacht dat als de overheid zou besluiten om de uitstootwaarden tijdens de APK –tot de introductie van een deeltjesmeter – te verlagen tot bijvoorbeeld Euro 5, het nu al met de huidige apparatuur mogelijk is om alle excessen uit de markt te halen.’

Meer informatie: Martijn van Eikenhorst