Leasefietsregeling flinke opsteker voor gehele branche

25 januari 2019

De verkoop van nieuwe fietsen is in 2017 met 3,2 procent toegenomen tot 957.000 exemplaren. Tegelijkertijd wist de branche een recordomzet van 976 miljoen euro te realiseren. De vooruitzichten zijn volgens sectievoorzitter Wouter Jager veelbelovend.

In het Jaaroverzicht 2018 van RAI Vereniging spreekt hij verwachting uit dat de nieuwe fiscale bijtellingsregeling voor de leasefiets, die dankzij intensief lobbywerk van de sectie werd gerealiseerd, de branche een boost zal geven.

Met 17 miljoen inwoners die met z’n allen 23 miljoen fietsen bezitten, waarvan 2 miljoen e-bikes, staat Nederland qua fietsbezit (1,35 fiets per persoon) internationaal op eenzame hoogte. Dat geldt overigens niet alleen voor het bezit, maar eveneens voor het gebruik. Ruim een kwart (27%) van alle verplaatsingen gaat per fiets, stelt Jager.

4,5 miljard fietsverplaatsingen

Dat leverde in het verslagjaar niet minder dan 4,5 miljard verplaatsingen op, waarbij 15,5 miljard fietskilometers werden afgelegd. Ruim een derde hiervan heeft betrekking op vrijetijdsdoeleinden en een kwart op woon-werkverkeer. Opvallend noemt Jager de aanhoudende opmars van de e-bike en de speed pedelec, waarmee in totaal bijna 2 miljard kilometers werden overbrugd.

Hij becijfert dat ongeveer een kwart van alle e-bike kilometers, oftewel zo’n 500 miljoen kilometers, betrekking heeft op woon-werkverkeer. De afgelopen 5 jaar is het aandeel werkgerelateerde kilometers van de elektrische fiets gegroeid van 13 procent in 2013 tot 30 procent nu.

Grote kansen

Dat die trend zich in positieve zin zal voortzetten staat naar zijn oordeel met de aangekondigde vereenvoudiging van de bijtellingsregels voor het privégebruik van de zakelijke fiets wel vast. Sectie Fietsen heeft zich daar het afgelopen jaar sterk voor gemaakt. Met als resultaat dat het privégebruik van de zakelijke fiets vanaf 1 januari 2020 wordt belast met een lage bijtelling van 7 procent. ‘Dat is echt een opsteker voor de branche, want ook duurdere e-bikes worden nu voor een grotere groep reizigers toegankelijk. De fiets krijgt hiermee eindelijk de waardering die deze verdient. Geen enkel ander vervoermiddel levert tenslotte zoveel maatschappelijke baten op: minder files, geen schadelijke uitstoot en meer gezonde en fitte werknemers. Ik ben er van overtuigd dat de maatregel zal zorgen voor een andere mindset bij werkgevers en bovendien grote kansen biedt om de fiets te integreren in algemene leaseregelingen en mobiliteitsconcepten.’

Impuls

Sacha Boedijn, sectiemanager Fietsen voegt hier aan toe dat er tot 2015 jaarlijks ongeveer 200.000 fietsen via de in dat jaar afgeschafte Bedrijfsfietsenregeling werden verkocht. ‘Als we dankzij de nieuwe leasefietsregeling pakweg een kwart kunnen terughalen zou dat de branche zomaar een impuls van 50 miljoen euro kunnen opleveren. Namelijk 50.000 extra verkochte fietsen met een gemiddelde aanschafprijs van 1.000 euro.’