Tjerk Wagenaar: Groen fiscaal plan nodig

17 februari 2015

‘Om de omslag te kunnen maken van ‘betalen naar bezit’ naar ‘betalen voor gebruik’, hebben we een goed, groen fiscaal plan nodig’, betoogt Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu in zijn gastcolumn in GO!Mobility Magazine.

Tjerk Wagenaar Natuur & Milieu

Het zijn, stelt Wagenaar, spannende tijden voor de autosector. De markt is op veel vlakken fors in beweging. Auto’s worden schoner en zuiniger. Elektrisch rijden ontwikkelt zich in rap tempo. “En de manier waarop vooral jongeren en bedrijven met auto’s en mobiliteit omgaan verandert snel. Zo zijn mobiliteitsbudgetten en autodelen sterk in opkomst. Veranderingen zijn ook hard nodig, om klimaatverandering te voorkomen en de lucht in steden weer zo schoon te krijgen dat alle mensen er gezond kunnen wonen, sporten en spelen.”

SER Energieakkoord
Om die veranderingen sneller dichterbij te brengen werkt Natuur & Milieu nauw samen met tal van partijen, bedrijven en overheden en eveneens met de autosector. “Duurzaam is de toekomst, daar zijn we het samen over eens. En om die duurzame toekomst dichterbij te brengen hebben overheden, bedrijven en milieuorganisaties in het SER Energieakkoord afspraken gemaakt. De ambities daarin zijn helder: minimaal 60% minder CO2 in 2050, in 2030 maximaal 25 megaton uitstoot en vanaf 2035 uitsluitend 0-emissieauto’s in de nieuwverkoop.”

Monsterverbond
Eind 2014 werd volgens Wagenaar vriend en vijand verrast met een gezamenlijk plan voor de autobelastingen. Het plan van dit monsterverbond van Natuur & Milieu, RAI Vereniging, BOVAG, ANWB, MKB Nederland, VNA, VNO-NCW, Formule E-Team en Milieudefensie voldeed aan de wensen van de overheid en van de sector én is vooral ook een plan dat de verdere ontwikkeling van elektrische auto’s veiligstelt en echte koplopers beloont.

”Daarmee zijn we er nog niet. Ook voor de langere termijn hebben we een goed, groen fiscaal plan nodig. Een lang gekoesterde gezamenlijke wens daarvoor is om de omslag te maken van ‘betalen naar bezit’ naar ‘betalen voor gebruik’. Uiteraard op basis van de milieuprestaties van de auto. We blijven hopen dat ook dit kabinet in gaat zien dat dit de beste oplossing is, maar we zijn ook tevreden als een volgende regering het leiderschap toont om hier een knoop over door te hakken”, aldus Wagenaar.