Opbrengst wegenbelasting naar 6,1 miljard euro

24 februari 2020

De afgelopen tien jaar is het bedrag dat autorijdend Nederland betaalt aan wegenbelasting (mrb) met 1,1 miljard euro gestegen tot naar raming 6,1 miljard euro dit jaar.

autobelasting

Nederlandse autobezitters gaan in 2020 in totaal 147 miljoen euro meer betalen aan mrb dan vorig jaar. Dit komt onder meer door een groeiend wagenpark, hogere tarieven, en de fijnstoftoeslag, ook wel ‘roettaks’ genoemd.

In totaal verwachten het Rijk en provincies volgens het CBS bijna 6,1 miljard euro te innen. De motorrijtuigenbelasting bestaat uit een rijksdeel en deel bestemd voor provincies. Het Rijk verwacht 131 miljoen euro meer te innen.

Fijnstoftoeslag

De opbrengsten van het Rijk stijgen onder andere door inflatiecorrectie van het tarief en door een groeiend wagenpark. Daarnaast stijgen de opbrengsten van het Rijk 49 miljoen euro vooral door invoering van de fijnstoftoeslag per 2020.

Provincies merken niets van de invoering van de fijnstoftoeslag. Die is namelijk alleen van toepassing op het rijkstarief. Dit jaar verwachten zij gezamenlijk ongeveer 16 miljoen euro meer te innen. De verschillen per provincie zijn aanzienlijk, omdat provincies zelf het opslagpercentage, het zogeheten opcententarief, mogen bepalen. Voor provincies is de motorrijtuigenbelasting een belangrijke inkomstenbron waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Dit laatste geldt overigens ook voor het Rijk.