Veiligheidsgerelateerde data uit auto’s komt beschikbaar

17 juni 2019

De afgelopen jaren heeft Nederland zich opgewerkt tot koploper als het gaat om smart mobility. Om te komen tot een veilig, slim en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem wil het ministerie van IenW de toepassingen van smart mobility nu versneld opschalen en integreren in de dagelijkse praktijk.

Een belangrijke stap in dit proces betreft de aangekondigde samenwerking tussen EU-lidstaten, autofabrikanten en aanbieders van navigatiesystemen om data die van belang is voor de verkeersveiligheid met elkaar te gaan delen.

Namens de wegbeheerders geeft de Innovatiecentrale invulling aan het gezamenlijk testen. ‘Het ministerie is, samen met andere lidstaten, in gesprek met een aantal autofabrikanten om veiligheidsgerelateerde data te verkrijgen. Op basis van deze data kunnen wij de veiligheid van de weggebruiker vergroten’, vertelt Peter Hoernig, programmamanager van de Innovatiecentrale in het magazine GO!Mobility.

De Innovatiecentrale op de Automotive Campus in Helmond is in 2014 opgericht door de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat als experimenteerruimte en testfaciliteit van intelligente mobiliteitsoplossingen voor alle wegbeheerders. Zij krijgen immers te maken met een enorme groei van ITS (Intelligente Transport Systemen) en smart mobility, legt Hoernig uit.

Floating car data

Hij onderscheidt twee soorten zogeheten ‘floating car data’: traditionele info over het verkeer zoals de drukte op de weg, files en reistijden en data uit het voertuig zelf. Dat is data die interessante gegevens verschaft over bijvoorbeeld plotseling remmen, het gebruik van mistlampen, ruitenwissers of gevarenlichten, tot en met de activering van het ABS.

Gesprekken autofabrikanten

Hoernig: ‘Indien verkeerscentrales inzicht krijgen in deze informatie is het mogelijk om bij ongevallen sneller maatregelen te nemen en zo de verkeersveiligheid te bevorderen en daarmee bij te dragen aan de doorstroming en het milieu.’ Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW heeft begin deze maand tijdens het ITS-congres in Eindhoven aangekondigd dat autofabrikanten en EU-landen informatie die moet leiden tot een grotere verkeersveiligheid met elkaar gaan uitwisselen.

Data delen

Het komende jaar gaan autofabrikanten BMW, Volvo, Ford en Daimler, Nederland, Duitsland, Finland, Spanje en Luxemburg én navigatieaanbieders TomTom en Here informatie delen. Dat betekent dat miljoenen automobilisten in heel Europa verkeersveiligheidsinformatie gaan ontvangen. Er lopen nog gesprekken met andere Europese landen en bedrijven over deelname aan deze samenwerking. Hoernig beklemtoont dat deze data alleen gebruikt wordt voor het verhogen van de veiligheid oftewel ‘Safety Related Traffic Information (SRTI)’ en beschikbaar komt voor alle partijen.

 


Contactpersoon
Leo Bingen
Leo Bingen
Beleidsadviseur
+31 6 53 803 566