Forse daling emissies stikstofoxiden en fijnstof door wegverkeer

10-08-2015

Ondanks de toename van het aantal voertuigkilometers, met ruim een derde sinds 1990, zijn de emissies van stikstofoxiden en fijnstof door het Nederlandse wegverkeer de afgelopen 25 jaar fors gedaald.

Transport en Mobiliteit 2015