Privacydiscussie Big Data verdient meer nuance

14 september 2015

Big Data, iedereen heeft het er over. Het zou het nieuwe goud zijn, waarmee bedrijven astronomische bedragen zouden kunnen verdienen.

privacy

Tijdens een interactieve kennissessie van Stichting SIMS over dit onderwerp werd aan deze verwachting wat realiteit toegevoegd.

Er zijn in ons land namelijk geen ondernemingen die met Big Data werken. Big Data gaat immers uit van gegevensmaximalisatie, bovendien gebaseerd op profielen en niet op personen. Maar dit speelt in Nederland niet, aangezien de privacywetgeving juist uitgaat van gegevensminimalisatie.

Over connectiviteit in de automotive branche wordt veel gesproken. Maar hoe vertaalt dit onderwerp zich in de praktijk?

Bas van der Zijden, manager BMW ConnectedDrive, belichtte de vele online-diensten die er inmiddels in de auto-industrie beschikbaar zijn en waar consumenten in de toekomst rekening mee moeten houden. Zoals BMW ConnectedDrive aanbiedt, een baaierd aan services en Apps die het rijplezier aanzienlijk kunnen verhogen en zorgen voor meer gemak, infotainment en veiligheid, doen bijvoorbeeld Audi dat met ‘Connect’, Ford met ‘Sync’, Volvo met ‘Sensus’ en Mercedes met ‘Comand Online’.”

 

Technologie bepaalt merkkeuze
Voor autofabrikanten bieden deze connectiviteitstoepassingen ongekende mogelijkheden om zich van de concurrentie te onderscheiden en new business te genereren. Van der Zijden haalde in dit verband een uitspraak van BMW designdirecteur Adriaan van Hooijdonk aan: ‘design blijft belangrijk, maar technologie steeds meer bepalend voor de merkkeuze.’

Zo krijgen berijders van een BMW met ConnectedDrive bijvoorbeeld de beschikking over online infotainment, real-time traffic, op afstand met de mobiele telefoon te bedienen functies en een personal assistance service. En zodra er onderhoud nodig is of zich een mankement aandient, gaat er via BMW Teleservices automatisch een signaal naar de dealer. Daarbij rijst de vraag: wat gebeurt er met al die data die voor al die systemen en functies nodig is? En kan de consument het gebruik van die gegevens weigeren?

Gouden regels
Volgens Rence Damming, privacy officer bij KPN moet je als je Big Data gaat verzamelen daarvoor toestemming hebben of de data anonimiseren. Dat laatste is nagenoeg ondoenlijk en data is dan bovendien niets meer waard. Hij gaf ondernemingen als advies zich aan de volgende gouden regels te houden: ga er van uit dat alles wat je doet de privacy kan raken; laat de klant voor het gebruik van alle data toestemming verlenen; toestemming is alleen geldig wanneer die expliciet is, van te voren is gegeven en dient specifiek te zijn voor het doel waarvoor de data is verzameld en goedkeuring van data gebruik mag altijd worden ingetrokken.

Dit betekent dat een autobezitter op verzoek inzage moet krijgen in alle opgeslagen data. Vooralsnog lijkt er voor de automotive sector een behoorlijke uitdaging te liggen om naar de klanten te communiceren voor welke Big Data zij überhaupt toestemming moeten geven. Neem alleen al zoiets relatiefs simpel als e-Call dat in 2018 verplicht wordt. Kan en mag een consument dit systeem uitzetten? En tot wie moet hij zich dan wenden? Bij de autofabrikant of bij de wetgever?

Privacybutton
En als de privacy-afspraken met de klant goed zijn gemaakt ligt er een volgende uitdaging klaar. Want alle data wordt tegenwoordig uitgewisseld via netwerken en systemen. En deze zijn vaak niet in eigendom van de organisatie waar de klant afspraken mee maakt. In de privacywet zijn daarom extra eisen toegevoegd waarin organisaties verplicht zijn zich te melden als er een “datalek” is opgetreden. Dit vraagt om goede afspraken tussen de bedrijven die gegevens over de klant technisch of functioneel uitwisselen. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd middels een zogenoemde ‘bewerkerovereenkomst’.

Gelukkig is er op het gebied van deze complexe materie toch nog een interessant lichtpuntje. GM komt namelijk met een connected car die gewoon voorzien is van een privacybutton om al het dataverkeer in een keer uit te schakelen.

Meer lezen op SIMS-Portal
Een uitvoeriger versie van dit artikel (en veel andere waardevolle informatie) lezen geïnteresseerden op de SIMS-Portal. Van harte aanbevolen om daarvoor een inlog-account aan te vragen!