Visie op duurzame brandstoffenmix aangeboden aan Mansveld

30 juni 2014

Op 30 juni heeft manager Duurzaamheid & Techniek van RAI Vereniging, Jaap Tuinstra, in het Louwman Museum in Den Haag namens alle 100 deelnemers aan het visietraject de eindrapportage van de visie Duurzame Brandstoffenmix aan staatssecretaris Mansveld van IenM overhandigd.

Het visiedocument "Een duurzame brandstoffenvisie met LEF" beschrijft hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden en welke duurzame brandstoffen op welk moment in de tijd ingezet moeten worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen uit het SER Energieakkoord.

Gezamenlijke ambitie
In dat akkoord zijn ambitieuze lange termijndoelen voor vervoer in Nederland afgesproken. Zo moet op lange termijn (2050) de CO2-uitstoot van de sector met 60% zijn verminderd ten opzichte van 1990. Om deze doelen te realiseren is afgesproken dat deze gezamenlijke visie op een duurzame brandstoffenmix in Nederland voor de zomer gereed moest zijn.

Afgelopen half jaar hebben hier meer dan 100 partijen aan gewerkt uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen.

Alleen met een combinatie van efficiënte vervoersmiddelen en duurzame brandstoffen kunnen de reductiedoelstellingen gehaald worden. Dit betekent: elektriciteit en waterstof waar mogelijk, hernieuwbaar gas en duurzame biobrandstoffen als overbrugging tussen het gebruik van fossiele olie en volledig hernieuwbare energiebronnen.

Afgewogen verhaal
RAI Vereniging is blij met het behaalde resultaat. “De aangegeven brede mix van brandstoffen houdt een heleboel opties open, maar geeft wel richting”, aldus Tuinstra, “Op deze manier kunnen we met behoud van marktwerking en met respect voor toekomstige ontwikkelingen voldoen aan de doelstellingen uit het vorig jaar door ons mede ondertekende SER Energieakkoord. De intensieve overleggen van het afgelopen half jaar hebben geleid tot een afgewogen verhaal met een mooie uitkomst.”

Actieplan
De vervolgstap op deze visie is het ontwikkelen van een actieplan. In dat plan worden concrete afspraken gemaakt over hoe de doelstellingen uit de visie gerealiseerd kunnen worden. Dit actieplan zal in het najaar worden aangeboden aan het kabinet.