Steven van Eijck nieuwe voorzitter RAI Vereniging

16 oktober 2014

Steven van Eijck neemt begin december de voorzittershamer over van de huidige algemeen voorzitter Roelf H. de Boer.

Steven van Eijck

Naast algemeen voorzitter van RAI Vereniging wordt Van Eijck tevens voorzitter van de afdeling Auto’s en zal hij worden voorgedragen voor een zetel in het Dagelijks Bestuur van VNO NCW.

Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging “Wij prijzen ons gelukkig met onze nieuwe algemeen voorzitter waarvan breed bekend is dat hij een groot netwerk in Den Haag heeft. Een netwerk dat zich uitstrekt van politiek tot toezichthoudende instanties en maatschappelijke organisaties”.

Naast passie voor alles dat beweegt heeft Steven van Eijck veel bestuurlijke ervaring als voorzitter van verenigingen en brancheorganisaties.

Bovendien is Van Eijck als oud-staatssecretaris van Financiën en gepromoveerd fiscaal econoom bij uitstek in staat één van de belangrijkste dossiers van de mobiliteitsindustrie, autofiscaliteit, in Nederland gezaghebbend neer te zetten.

 

Het ondernemerschap is Van Eijck niet vreemd. Al tijdens zijn studie richtte hij zijn eerste onderneming op. Thans is Van Eijck binnen verschillende ondernemingen betrokken. Naast voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) is Van Eijck Commissaris (vz) Publiek Belang bij Ernst & Young accountants.

Steven van Eijck begint op 1 december 2014 aan zijn nieuwe taak.

Meer informatie: Harald Bresser 


Downloads