RAI Vereniging Speciale Voertuigen en CarrosserieNL gaan verder als RAI CarrosserieNL

19 mei 2016

RAI Vereniging, afdeling Speciale Voertuigen, en vereniging CarrosserieNL gaan definitief samen verder. De fusie zal in de tweede helft van 2016 een feit zijn. Doel van de fusie is het bundelen van de krachten, waarbij het belang van de leden voorop staat. Na de fusie ontstaat een betere basis om de carrosserie- en trailerfabrikanten in de toekomst te vertegenwoordigen. Het continueren van de CAO voor het Carrosseriebedrijf met federatie FOCWA is daar een belangrijk onderdeel van.

RAI Carrosserie NL

Structurele samenwerking
CarrosserieNL en afdeling Speciale Voertuigen zijn geen onbekenden van elkaar. De samenwerking in onder andere de keurmerken LPK (laadkleppen en personenliften) en PIEK (stille distributie) gaat al ver terug en ook op technische dossiers werd er vaak samen opgetrokken. Gaston van Kleef, voorzitter afdeling Speciale Voertuigen: “De wens was er al langer om de samenwerking om te zetten in een structurele samenwerking, daarom zijn medio 2015 gesprekken gestart tussen beide besturen om dit plan verder uit te werken. De besturen zijn verheugd dat de fusie van beide belangenbehartigers nu wereldkundig gemaakt kan worden.”

RAI CarrosserieNL klaar voor de toekomst
Ron Snoeks voorzitter CarrosserieNL: “Begin juni betrekken de medewerkers van CarrosserieNL hun nieuwe kantoor bij RAI Vereniging in Amsterdam. Afdeling Speciale Voertuigen en CarrosserieNL zullen de komende maanden benutten om één nieuwe sectie binnen RAI Vereniging te vormen met ruim 300 leden met de naam RAI CarrosserieNL”. De medewerkers van RAI Speciale Voertuigen en CarrosserieNL gaan samen voor de nieuwe sectie werken. Beide organisaties brengen hun eigen specialismen in. Hiermee ontstaat een compleet dienstenpakket met als hoofdlijnen; voertuigregelgeving en techniek, individuele keuringseisen en toelating, CAO, sociale zaken, innovatie, promotie, keurmerken en belangenbehartiging.

Ambities RAI Vereniging
Deze voorgenomen fusie past helemaal in de lijn die RAI Vereniging begin dit jaar heeft ingezet om onze dienstverlening aan de leden te verbeteren, aldus Steven van Eijck algemeen voorzitter RAI Vereniging. “Door gezamenlijk op te trekken kan de achterban gebruik maken van een completer pakket aan activiteiten en diensten en is er een betere basis om de carrosserie- en trailerfabrikanten in de toekomst te vertegenwoordigen.”

Meer informatie: 
RAI Vereniging, Cees Boutens: 020-504 4949 of 06-5321 2633
CarrosserieNL, Henk Bos: 0252-265226 of 06-53311005