Persreactie n.a.v. het SWOV onderzoek naar speed pedelecs

18 september 2017

RAI Vereniging wil dat speed pedelecs (speed E-bikes) langs wegen met intensief en snel rijdend autoverkeer op het fietspad mogen rijden, mits daar voldoende ruimte is. Volgens RAI Vereniging heeft de speed pedelecgebruiker met een gemiddelde snelheid van 29 km/h op het fietspad, de meeste overeenkomsten met fietsen. Deze maatregel sluit het beste aan op de conclusie van het SWOV onderzoek en de reactie van minister Schultz dat de speed pedelec in het verkeer een uitdaging is, maar bovenal een aanwinst voor de mobiliteit.

speed pedelec

Uit het onderzoek blijkt dat 86 procent van de speed pedelecgebruikers zich niet veilig voelt op de rijbaan. “Wij pleiten daarom voor maatwerk waarbij lokale en regionale weggebeheerders meer ruimte krijgen om speed pedelecs naar het fietspad te sturen, aldus Wouter Jager”, voorzitter sectie Fietsen van RAI Vereniging

Op de lange termijn wil RAI Vereniging dat er meer wordt gekeken naar een herindeling van al het vervoer in de drukke steden.

Jager: “Niet de speed pedelecgebruiker is het probleem, maar het gebrek aan infrastructuur en drukker wordende verkeer.” De overheid heeft met de snelle introductie en aanpassing van de wetgeving voor deze nieuwe fiets al laten zien oog te hebben voor innovaties en de kansen voor dit vervoersmidd. Nu is het zaak om gezamenlijk te kijken welke oplossingen er zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, zoals dat in het verleden ook met de speed pedelechelm is gebeurd.

 

­