Kabinet kiest voor meer realistische en betaalbare aanpak klimaatproblematiek

28 juni 2019

RAI Vereniging stelt vast dat het Kabinet kiest voor een meer realistische en betaalbare aanpak voor het behalen van de klimaatdoelen voor de mobiliteitssector. Door komende jaren onder meer de (over)subsidiëring van volledig elektrische auto’s te verlagen, toe te werken naar invoering van een systeem van betalen naar gebruik en op termijn de kosten voor autorijden te verlagen, ontstaat een meer evenwichtig klimaatpakket dat potentie biedt om in de toekomst de CO2-doelen te halen. Dit valt of staat bij de fiscale beleidskeuzes die worden gemaakt. RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck vindt het onacceptabel dat de huidige afspraken over de bijtelling op elektrische auto’s worden opengebroken en al in 2020 in plaats van 2021 worden verhoogd.

RAI Vereniging steunt de klimaatdoelen voor personenauto’s in 2030. Het vandaag gepresenteerde pakket aan maatregelen toont een meer realistische en betaalbare aanpak ten opzichte van de eerdere klimaatvoorstellen die op tafel lagen. Dit voorstel biedt potentie om de uitstoot van CO2 effectief terug te dringen. Van Eijck: “Het afgelopen jaar heeft het kabinet samen met RAI Vereniging en de andere partijen aan de mobiliteitstafel een complex proces doorlopen waarbij ruimte is geboden om zowel inhoudelijk als procesmatig mee te denken. Het uiteindelijke resultaat is een realistisch pakket waarbij naast elektrische auto’s, ook de transportsector verder verduurzaamt. Daarnaast wordt het fietsgebruik (fiscaal) gestimuleerd en krijgt er 75 mln. euro extra bij, terwijl de scooterbranche op eigen initiatief vanaf 2025 nieuw alleen nog maar elektrische snorfietsen verkoopt. De meeste CO2-winst wordt behaald op plekken waar dat het meest (kosten)effectief is. De mobiliteitsindustrie neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met het kabinet ook komende jaren keihard te werken aan het schoner en zuiniger maken van de mobiliteit op de weg.” RAI Vereniging ziet hiervoor goede mogelijkheden binnen het klimaatakkoord.

Verjonging wagenpark

Volgens Van Eijck is de toekomst van het wegvervoer elektrisch. De grote elektrificatiegolf van personenauto’s begint vanaf circa 2025. In de tussentijd is het van belang dat het kabinet beseft dat Nederland de komende 5 jaren nog niet voldoende betaalbare elektrische auto’s in de verschillende segmenten (compact, midden of luxe klasse) beschikbaar zijn om de gezamenlijke CO2-doelen te realiseren. “De meeste automobilisten zijn daardoor bij aankoop van een nieuwe auto aangewezen op een nieuwe schone, zuinige (hybride of plug-in hybride) benzine- of dieselauto. Verjonging – en daarmee verduurzaming – van ons wagenpark ontstaat door ook de zuinigste nieuwe auto’s te stimuleren via een verlaging van de BPM. Op de korte termijn kan hierdoor veel extra CO2-winst worden behaald. RAI Vereniging pleit er daarom voor om vanaf 2020 te starten met een geleidelijke afbouw van de BPM om de overgang naar een systeem kilometerbeprijzing op basis van de CO2-uitstoot mogelijk te maken.

Betalen naar gebruik

RAI Vereniging is bijzonder blij dat na jaren van discussie en intensief overleg ook het Kabinet kiest voor de toekomstige invoering van een systeem van betalen naar gebruik. Van Eijck: “De handreiking om dit samen met de branche vorm te geven, pakken wij en onze partners met beide handen aan. Eerder heeft RAI Vereniging in een onderzoek aangetoond dat op moment dat de huidige BPM en MRB worden omgezet naar een kilometerprijs waarin onderscheid wordt gemaakt naar CO2-uitstoot, dit tot aanzienlijk minder CO2-uitstoot (5 megaton) en autokilometers (11 procent) leidt, de staatskas minder inkomsten verliest en het verkeer veiliger maakt.”

Betrouwbare overheid

Van Eijck: ‘’Ook als oud-staatssecretaris van Financiën benadruk ik het belang van consistent en betrouwbaar overheidsbeleid. Dit is cruciaal voor het vertrouwen van zowel de burger als het bedrijfsleven in de politiek en de bereidheid om te investeren in een elektrische auto. Het is dan ook onbestaanbaar dat de huidige afspraken over de bijtelling op elektrische auto’s (Autobrief II) worden opgebroken en het kabinet zichzelf de mogelijkheid biedt om de fiscale regels ieder jaar bij te stellen. Niet alleen wordt de autobranche hard geraakt, maar bovenal de meer dan 10.000 automobilisten die nu al een elektrische auto voor 2020 hebben besteld en de vele bedrijven die momenteel investeren om hun wagenpark te verduurzamen.” Het is overigens ook de vraag hoe zowel de Tweede als de Eerste Kamer en de Raad van State zullen oordelen over dit besluit. “Wij zullen samen met onze partners optrekken en het laatste woord hierover is nog niet gesproken.”

Waterstof

RAI Vereniging is blij dat het Kabinet vol inzet op de stimulering van waterstof. Waterstof heeft veel potentie om CO2 terug te dringen en is een van de belangrijkste pijlers in onze energietransitie. Komende jaren wordt daarom ingezet op uitbreiding van de laadinfrastructuur tot 50 stations in 2025. Kansrijke innovatieve auto’s die zich in de markt moeten bewijzen, zoals waterstof-elektrische auto’s, behouden bovendien komende jaren bepaalde extra fiscale voordelen.


Contactpersoon
Floris Liebrand
Floris Liebrand
Communicatieadviseur / woordvoerder
+31 6 13 05 34 84
Downloads