RAI Vereniging wil steun aan OV-bedrijven voor investeringen in duurzaam vervoer

15 april 2020

RAI Vereniging wil dat openbaarvervoer (OV) bedrijven financieel worden gestimuleerd om te blijven investeren in schone en zuinige bussen. RAI Vereniging voorzitter Van Eijck vreest dat als gevolg van de Coronacrisis, lopende OV concessies worden verlengd en OV bedrijven daardoor langer met het huidige materieel blijven doorrijden. Volgens Van Eijck heeft dit niet alleen gevolgen voor de reductie van de uitstoot van schadelijke emissies en CO2, maar blijven hierdoor ook broodnodige investeringen uit die de busfabrikanten en toeleveranciers hard nodig hebben om te overleven.

OV bus

Gemeenten en stedelijke regio’s hebben strenge doelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 terug te dringen. Hiervoor zijn afspraken vastgelegd in het Klimaatakkoord en het  Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen. In de OV concessies wordt uitvoering gegeven aan deze akkoorden door milieu- en klimaateisen vast te leggen. OV bedrijven die het openbaarvervoer in de stad en/of regio uitvoeren investeren hiervoor aan het begin van de concessieperiode in schoon en zuinig materieel. Deze concessies hebben vaak een looptijd van 10 tot 15 jaar en gedurende deze periode wordt het materieel afgeschreven.

Verlenging concessies
RAI Vereniging vreest nu dat als gevolg van de coronacrisis lopende OV concessietermijnen worden verlengd en lopende tenders worden vertraagd. Hierdoor worden investeringen in nieuwe schone en zuinige bussen mogelijk op de lange baan geschoven. Volgens de belangenorganisatie heeft dit gevolgen voor het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2. Van Eijck: “De coronacrisis houdt ons nog een lange tijd in de greep. Maar dat mag geen reden zijn om onze klimaat- en milieudoelstellingen naar achteren te schuiven. Materieel dat 10 tot 15 jaar heeft gereden stoot veel meer uit dan de nieuwe bussen en moeten vervangen worden . Met het bestuursakkoord Zero Emissie Bussen als basis zijn al grote stappen gezet met de grootschalige inzet van onder andere waterstof en batterij-elektrische bussen die geen CO2 uitstoten, en die voortrekkersrol moet het OV niet weggeven.”

Continuïteit investeringen
Daarnaast wijst Van Eijck op het belang van continuïteit in investeringen voor de busfabrikanten en toeleveranciers. Juist in deze tijden van crisis moeten we de vraag stimuleren en ervoor zorgen dat bedrijven kunnen blijven produceren. In Nederland worden jaarlijks zo’n 300 tot 600 bussen afgeleverd. Op moment dat concessietermijnen worden verlengd valt deze productie deels of zelfs volledig weg.

Financiële steun
RAI Vereniging heeft begrip voor de nijpende situatie waarin OV bedrijven momenteel verkeren als gevolg van de grote uitval van reizigers in deze coronacrisis. Logisch dat deze bedrijven zoeken naar oplossingen om de financiële pijn te verlichten. RAI Vereniging wil daarom dat overheden OV bedrijven financieel ondersteunen om te blijven investeren in nieuwe bussen. “Goed voor het milieu en klimaat, en goed voor de economie.”  


Contactpersoon
Floris Liebrand
Floris Liebrand
Communicatieadviseur / woordvoerder
+31 6 13 05 34 84