RAI Vereniging: gebruik extra investeringen voor gezonde mobiliteit

15 september 2020

Het kabinet zet een belangrijke stap naar versterking van de economie met de geplande extra investeringen in onder meer mobiliteit. Volgens RAI Vereniging moet het kabinet de gelden ook aangrijpen om de groeiende behoefte naar meer gezonde individuele mobiliteit te ondersteunen. Volgens RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck betekent dat niet alleen investeringen in infrastructuur, maar vooral ook maatregelen om de drempel voor bepaalde vervoersmiddelen te verlagen. Vooralsnog sluiten vraag en aanbod op dat punt onvoldoende aan. RAI Vereniging wil daarom het zakelijk gebruik van de tweewieler verder stimuleren, vergroening van het wagenpark versnellen en op korte termijn voor mobiliteit cruciale investeringen in innovaties en R&D door de industrie op peil te houden.

Prinsjesdag

De coronacrisis laat diepe sporen na in de samenleving. Volgens RAI Vereniging ontziet de crisis ook de mobiliteitssector niet. Volgens Van Eijck heeft het kabinet de coronacrisis in eerste instantie voortvarend aangepakt met adequate maatregelen om ondernemers en reizigers te steunen. Ook het derde steunpakket en de vandaag aangekondigde extra investeringen zijn een belangrijke impuls voor onze economie en samenleving. Maar als wij vooruitkijken kan het kabinet op korte termijn meer doen om de behoefte van reizigers om zich gezond en meer individueel te verplaatsen te ondersteunen. “Relevante voorstellen voor concrete maatregelen die eenvoudig en op korte termijn doorgevoerd kunnen worden, legt het kabinet naast zich neer of schuift deze voor zich uit. En als er op korte termijn geen structurele oplossing wordt gevonden voor de stikstofproblematiek, zijn alle (extra) investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur vooralsnog weinig waard. Een gemiste kans”, stelt Van Eijck.

Versnellen vergroening wagenpark

RAI Vereniging wil dat het kabinet de toegang tot schoner en zuiniger wegvervoer voor meer automobilisten en ondernemers aantrekkelijker maakt. Dat is van groot belang voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en de behoefte die leeft onder automobilisten en ondernemers om groener te rijden. RAI Vereniging doet de volgende voorstellen:

  • Het kabinet moet zo snel mogelijk een besluit nemen om voor 2020 meer budget vrij te maken voor de particuliere aankoopsubsidie voor een nieuwe elektrische auto. Door besluiteloosheid verkeren de automobilist en de autobranche in onzekerheid en moeten duizenden potentieel elektrische automobilisten tot minimaal 2021 wachten op hun geld;
  • Stimuleer de vergroening van het wagenpark door de aanschafsubsidie op volledig elektrische auto’s te verbreden met zuinige (plug-in) hybrides en/of tijdelijke verlaging van de btw.
  • Geef zo snel mogelijkheid duidelijkheid over de aanschafsubsidie voor een nieuwe elektrische bestelauto of elektrische truck. Momenteel verkeert de transportbranche al geruime tijd in onzekerheid waardoor investeringen in nieuw materieel worden uitgesteld en de transitie naar zero emissie stadslogistiek vertraagt.
  • Bevorder emissiereductie wegvervoer door de drempel voor gebruik PHEV bestelbussen, trucks en Super EcoCombi’s te verlagen.

Stimuleren overstap op tweewieler

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) moet de overstap naar de (gemotoriseerde) tweewieler ondersteunen. RAI Vereniging stelt voor:

  • Verlaag de rijbewijseisen voor 125cc motoren. Ondanks een voorstel van RAI Vereniging ziet het ministerie van Infrastructuur en Milieu er toch van af om op korte termijn de rijbewijseisen voor ervaren automobilisten die op een lichte 125cc motorfiets willen overstappen te versoepelen;
  • Geef de motorbranche zo snel mogelijk toegang tot de op de ‘TVL-regeling’ (Tegemoetkoming Vaste Lasten). De branche wordt in tegenstelling tot de fiets-, scooter- en kampeerbranche, als enige mobiliteitssector zonder geldige reden buiten de TVL-regelgeving gehouden. Hierdoor blijft het noodloket voor deze ondernemers -ook met aanzienlijke omzetverlies- bij voorbaat gesloten;
  • RAI Vereniging wil dat het kabinet de huidige leaseregeling voor fietsen toegankelijker maakt door de administratieve lasten voor werkgevers bij het verstrekken van een onbelaste reiskostenvergoeding te vereenvoudigen.  

Investeringen in innovaties en R&D op peil houden

Het derde coronasteunpakket helpt veel ondernemers met financiële steun, maar omvat geen maatregelen om innovaties in de mobiliteitssector op korte termijn op peil te houden. Het aangekondigde Groeifonds biedt weliswaar op de lange termijn mogelijkheden, maar biedt geen uitkomst voor de acute nood waarin veel bedrijven in de mobiliteitsindustrie nu verkeren. Innovaties en R&D zijn de sleutel naar economisch herstel, versterking van onze internationale concurrentiepositie en dragen bij aan de ontwikkeling van gezonde mobiliteit. Om een braindrain te voorkomen stelt RAI Vereniging voor:

  • het derde corona steunpakket uit te breiden met maatregelen om investeringen in innovaties op peil te houden voor bedrijven die in Nederland actief zijn op het gebied van R&D in mobiliteit. 

Contactpersoon
Floris Liebrand
Floris Liebrand
Communicatieadviseur / woordvoerder
+31 6 13 05 34 84