QRM in de carrosserie- en trailerbouw 2020

26 juni 2020

Nu het werk al terugloopt of de verwachting is dat het gaat teruglopen is het moment te tijd te steken om de omstandigheden te creëren voor lagere kosten, een hoger rendement, hoge leverbetrouwbaarheid en meer doen met dezelfde mensen.

QRM

Voor 2020 hebben RAI CarrosserieNL en het OOC een programma ontwikkeld om carrosserie- en trailerbouwbedrijven te ondersteunen bij het realiseren hiervan.

1 - Webinars

In 4 webinars gaan we in op de lessen die samen met de carrosseriebouwbedrijven uit de QRM pilot geleerd zijn en welke resultaten zijn geboekt door hiermee aan de slag te gaan. Maar naast deze 4 webinars is er ook de mogelijkheid voor bedrijfsspecifieke ondersteuning.

Webinar corona en continuïteit: hoe QRM en HR uw bedrijf kunnen helpen
2 april 2020
Webinar terugkijken: zie de link in de download hieronder. (eerst inloggen)

Webbijeenkomst  Waarom je planning je productie in de war schopt
donderdag 23 april 2020
Verslag van het webinar is hier te lezen. Webinar terugkijken: zie de link in de download hieronder. (eerst inloggen) 

Webinar De kracht van in 1x goed
Donderdag 14 mei 2020
Verslag van het webinar is hier te lezen. Webinar terugkijken: zie de link in de download hieronder. (eerst inloggen) 

Webinar  Mensen meenemen in verandering, hoe krijg ik ze zo ver           
Woensdag 3 juni, 10:00 uur
Webinar terugkijken: zie de link in de download hieronder. (eerst inloggen)    

Webinar Flexibeler worden door standaard te gaan werken      
Dinsdag 23 juni, 10:00 uur 
Webinar terugkijken: zie de link in de download hieronder. (eerst inloggen) 

2 - Bedrijfsspecifiek
In de webinars wordt kort de zaken besproken waar de carrosseriebouwbedrijven uit de QRM pilot tegen aan gelopen zijn. Met deze kennis kunnen bedrijven zelf aan de slag gaan. Maar het is ook mogelijk om met hulp van QRM specialisten en OOC HR adviseurs in het eigen bedrijf aan de slag te gaan.
Hiervoor zijn een aantal modules ontwikkeld.
Vanwege de ontwikkelingen rond het corona virus kunnen deze modules nu beperkt uitgevoerd worden.

1-dag scan
Door samen met Lean Improvers de 1-dag scan uit te voeren, wordt er met een ‘blik van buiten’ gekeken naar uw onderneming. Het resultaat van deze online 1-dag scan is dat duidelijk wordt waar binnen uw organisatie het grootste verbeterpotentieel zit. Via een persoonlijke terugkoppeling worden handreikingen en tips gegeven hoe binnen uw onderneming dit verbeterpotentieel ook daadwerkelijk te behalen is (door bv efficiënter of effectiever te gaan werken en hoe het beste omgegaan kan worden met de branche specifieke problematiek). De scan zal online worden uitgevoerd.

Kosten
Bedrijf is OOC deelnemer                          €            0
Bedrijf is geen OOC deelnemer                €            1.250 excl BTW
Alleen leden van RAI CarrosserieNL kunnen gebruik maken van de QRM 1-dag analyse zoals hier beschreven. Er is budget voor de deelname van 10 bedrijven.
Aanmeldformulier is hieronder te downloaden.

HR advies
De OOC HR adviseur kan helpen op het gebied van HR vraagstukken. De eerste 5 adviesuren zijn kosteloos. Vanwege het corona virus is dit aantal uren uitgebreid.
Mogelijk dat er naar aanleiding van coronavirus ook HR vragen ontstaan zijn. Ook bij de HR adviseurs kunt u terecht.

QRM modules

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus kunnen onderstaande QRM modules niet op de reguliere wijze afgenomen worden. Neem contact op over de mogelijkheden.

Afhankelijk van waar het verbeterpotentieel zit en waar binnen het bedrijf behoefte aan is, kan één of meerdere van onderstaande modules gebruikt worden om processen te optimaliseren.

De bedrijfsspecifieke modules zijn:

 1. Strategie
  Samen met directie, MT en/of medewerkers bepalen van missie, visie en strategie om richting te geven aan de organisatie, het benoemen en prioriteren van concrete verbeterinitiatieven (X-matrix).Daarnaast helpen wij de organisatie met het opstellen van een changestory.
  Tijdsbesteding:

  Bedrijf: per MT lid 1,5 dag
  Lean Improvers: 2 consultants – 4 dagen kosten €10.000 excl BTW
 2. Training KaiZen
  Het aanleren van een gestructureerde aanpak om problemen op te lossen.
  Aan de hand van een concreet probleem doorlopen we de 6 stappen van KaiZen (DMAGIC).
  Tijdsbesteding:
  Bedrijf: per deelnemer 4 dag
  Lean Improvers: 1 consultants – 1 dag - € 1.250 excl BTW
 3. Dag-Weekstart
  Introductie van de Dag- en Weekstartmethodiek. Dagen Weekstart zijn tools die worden ingezet om de dialoog met medewerkers te voeren, doelen te realiseren, van elkaar te leren en om continu verbeteren te verankeren in een organisatie. Onderdeel van deze module is ook de introductie van Katacoaching en Feed back.
  De module Dag/Weekstart bestaat uit 2 dagen training + 4 halve dagen begeleiding in de praktijk.
  Tijdsbesteding:
  Bedrijf: per deelnemer 1,5 dag en 4 * 1 uur
  Lean Improvers: 1 consultants – 2 dagen en 4 * 4 uur - € 5000 excl BTW
 4. Inzetbaarheid
  Het in kaart brengen van het proces, de benodigde kennis en vaardigheden om werkzaamheden uit te kunnen voeren vastleggen in een inzetbaarheidsmatrix en het opstellen van een opleidingsplan en werkinstructies om medewerkers op hun vakgebied breder en dieper op te leiden om zodoende kwaliteit te verbeteren en kwetsbaarheid te verminderen
  Tijdsbesteding:
  Bedrijf: per deelnemer 1 dag
  Lean Improvers: 1 consultants – 4 a 5 dagen – € 6250 excl BTW
 5. 6S
  Scheiden, Schikken, Schoonmaken, standaardiseren, standhouden en safety (veiligheid) helpt bij het verminderen van verspillingen. Het ordenen van zowel werkplaats, kantoor en magazijn draagt bij aan efficiënter werken. Ook stellen we samen een aantal ‘huisregels’ op en we ontwikkelen een audit om, in het kader van standhouden’ te monitoren of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt.
  Tijdsbesteding:
  Bedrijf: per deelnemer 1 dag + 1 medewerker 1u/week
  Lean Improvers: 1 consultants – 2 dagen – € 2500 excl BTW
  Om de veiligheid in de werkplaats bespreekbaar te maken biedt OOC
  ‘bedrijfsuitje anders’ aan. Dit kan ook bijdragen aan de 6S. 
 6. Carrosserie Afloop Schema (CAS)
  Carrosserie Afloop Schema (CAS)
  Samen met medewerkers de verschillende werkstappen en het benodigd aantal uren van de productie van een product beschrijven. We gaan een work-breakdown maken. Hierdoor ontwikkel je een standaard manier van werken, geef je de manager een sturingsinstrument in handen om te sturen op voortgang en kwaliteit en wordt de productie meer voorspelbaar.

  +
  We dragen de vaardigheden over aan de lijn
  +
  We coachen de lijnmanager op het voeren van de gesprekken met medewerkers aan de hand van de CAS
  De module CAS  bestaat uit 1 dag training + 4 halve dagen begeleiding in de praktijk.
  Tijdsbesteding:
  Bedrijf: 4 medewerkers 1 dag – 4*1 uur
  Lean Improvers: 1 consultant – 1 dag - 4 * 4 uur– € 3750 excl BTW
 7. Teambarometer
  Het opzetten en implementeren van een kort cyclische meting van de medewerkerstevredenheid. De uitkomsten van deze meting worden besproken tijdens de Dag- en/of Weekstart en kunnen leiden tot verbeterideeën.
  Tijdsbesteding:
  Bedrijf: per manager 2 dagen
  Lean Improvers: 1 consultant – 2 dagen – € 2500 excl BTW
 8. Verbeterideeën
  Samen met de organisatie opzetten van een systematiek om verbeterideeën te genereren, te prioriteren, uit te voeren en resultaten te meten.
  Tijdsbesteding:
  Bedrijf: per manager 2 dagen
  Lean Improvers: 1 consultant – 2 dagen – € 2500 excl BTW
 9. KPI-Ontwikkeling en sturing
  KPI-Ontwikkeling en sturing
  Samen met het management dashboard ontwikkelen en bouwen om de organisatie te kunnen sturen en doelen te realiseren.
  Tijdsbesteding:
  Bedrijf: per manager 2 dagen
  Lean Improvers: 1 consultant – 5 dagen – € 6250 excl BTW

Lean Improvers zal de uitvoering van deze modules samen met het bedrijf doen.

3-  Eigen QRM specialist opleiding
Om een eigen QRM specialist in het bedrijf aanwezig te hebben worden er twee online QRM opleidingen gegeven. Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus kan er geen fysieke opleiding gegeven worden vandaar dat ze online gegeven worden.
De opleiding is tijdens zes ochtenden waarin QRM wordt toegelicht.
De opleiding wordt door Lean Improvers gegeven. Aan het einde van de opleiding krijgen de deelnemers een certificaat van de Orange Belt. De dagen waarop de opleidingen zullen plaatsvinden zullen nog bepaald worden.
Inschrijven kan met bijgaand formulier.

4 - Personeelsbeleid
Een van de gedachten van QRM is dat 1 =3 en 3=1. Dit houdt in dat 1 persoon 3 werkzaamheden moet kunnen doen maar 3 personen moeten ook 1 gelijke werkzaamheid kunnen doen. Hierdoor wordt je als bedrijf flexibeler en als werknemer breder inzetbaar. En beiden dus klaar voor de toekomst.
Wat zijn de talenten die een bedrijf in huis heeft, welke talenten wil een medewerker ontwikkelen? Hoe moet er gestuurd worden dat iedereen tot zijn recht komt? Dit zijn vragen waar werkgevers maar ook werknemers mee kunnen zitten.
Begeleiding van OOC HR adviseurs of OOC loopbaancoach  kan ingezet worden.


Contactpersoon
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992
Jasper Burgers
Jasper Burgers
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4993