Samen opleiden, doet u mee?

Hoe zorgen we voor voldoende instroom van nieuw talent in onze sector? Dat is een van de vragen waar RAI CarrosserieNL en VOC zich over buigen.

Na het vernieuwen van het lesmateriaal voor de opleiding (eerste) Carrosseriebouwer en de aanvullende praktijkopleiding is het handboek 'Leerlingen & leerbanen, zo doe je dat' geïntroduceerd. (hiernaast te downloaden)

Dit handboek is voor alle ondernemingen die zich bezig (gaan) houden met het opleiden van leerlingen. Van het werven van een leerling, tot de praktijkopleiding in het bedrijf, het hele traject staat kort en duidelijk omschreven inclusief praktische tips.

Het handboek is een onderdeel van een vernieuwde aanpak waarvoor Chrit Deckers, oud-ondernemer en oud-docent Carrosseriebouw bij het ROC, sinds 2012 is ingeschakeld. Chrit Deckers is hierbij de verbindende schakel tussen de (leer)bedrijven, de leerling, de vmbo’s en  het mbo (ROC's).

Vacature
Als u een vacature voor een leerling heeft, dan kunnen wij die plaatsen op www.leerbedrijfcarrosserie.nl. Deze site wordt door leerlingen gelezen en biedt ook nog informatie over opleidingen.

Daarnaast kunnen bedrijven op de website vmbo’s en mbo’s in de regio vinden die voor de carrosseriebouw relevante opleidingen aanbieden. In het vmbo gaat het om PIE (Produceren, Installeren en Energie) en M+T (Mobiliteit en Transport) waarbij het vmbo dat Produceren aanbiedt met name interessant is omdat hier metaal gerelateerde onderwerpen in zijn ondergebracht en bij M+T het keuzevak carrosseriebouw wordt aangeboden.
Bij het mbo gaat het om de opleiding (eerste) carrosseriebouwer en constructiewerker. Op de site zijn de voor de carrosserie- (en trailer)bouw relevante vmbo’s en mbo’s te vinden inclusief alle informatie om contact te leggen. Samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen is belangrijk en levert een win-win situatie op.

Ook biedt www.leerbedrijfcarrosserie.nl een platform voor ondernemingen om door middel van korte bedrijfsfilmpjes leerlingen te laten zien wat voor mooie producten in de betreffende ondernemingen worden gebouwd en onderhouden.

Heeft u nog suggesties of wilt u een vacature doorgeven, meld dit ons! Neem contact op met Chrit Deckers, deck-hoog@ziggo.nl of Jasper Burgers, 020 5044993 /  j.burgers@raivereniging.nl  

Advertentie
Voor het werven van leerlingen hebben wij een voorbeeld advertentie gemaakt. (hieronder te downloaden) Dit is een Word document dat eenvoudig aan te vullen is met uw eigen bedrijfsgegevens.