Sociale Zaken 2021

15 december 2020

Als (carrosserie) bedrijf krijgt u te maken met vele onderwerpen op het gebied van loon, de inhouding van premie en belastingen. Op deze pagina kunt u hier informatie over vinden.

Het overzicht 'Sociale Zaken 2021' , hieronder te downloaden, geeft informatie over sociale verzekeringspremies en pensioenpremies 2021, de aanpassing van het wettelijk minimumloon, de verhoging van de AOW-leeftijd en het vakantieschema 2021. Ook is er informatie te vinden over de Wet werk en zekerheid en de werkkostenregeling. 

Erratum - januari 2021

SWWM premie 0,4% in 2021

Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 op 0,4% van het brutoloon te houden. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdragepad dat voorzag in een verhoging van 0,4 tot 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden.

Door dit besluit is het genoemde percentage van 0,5% in ons boekje Sociale Zaken 2021 incorrect. Het juiste percentage is voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vastgesteld op 0,4%.

Bron met meer informatie: https://www.salariszaken.nl/nieuws/paww-bijdrage-blijft-toch-04-in-2021/

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 2019 - 2021
Hieronder kunt u ook de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 2019 - 2021 downloaden.

Met vragen over de inhoud van deze informatie of andere personeelszaken kunnen leden van RAI CarrosserieNL contact opnemen met de juridische afdeling, die wordt bemand door Els Klootsema en Randy van den Boogaard. Zij zijn bereikbaar op 088-5011000 of per mail: juridisch@raivereniging.nl.

P&O nieuwsbrief
Wekelijks verzendt RAI CarrosserieNL een digitale nieuwsbrief met informatie over ontwikkelingen, (voorgenomen) wetgeving en jurisprudentie rond CAO en andere sociale aangelegenheden.
U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via carrosserienl@raivereniging.nl.