T-rijbewijs per 1 juli 2015

1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 moeten alle bestuurders van landbouwtrekkers, maar ook alle zelfrijdende werktuigen een rijbewijs hebben. De minimumleeftijd voor het T-rijbewijs blijft 16 jaar.

rijbewijs

Met de invoering van het T-rijbewijs is het niet meer mogelijk om zonder rijbewijs met voertuigen zonder kenteken, waaronder MMBS, over de openbare weg te rijden.

Voor de bestaande bestuurders is er een overgangsregeling.

Verkeersveiligheid
RAI Vereniging verwelkomt het T-rijbewijs als goed middel om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook helpt dit bij het aanpakken van het oneigenlijke gebruik van de categorie MMBS, de '45 km-auto's'.

Wij pleitten eerder, samen met collega-brancheorganisaties, ook succesvol voor de introductie van een kenteken, wat eveneens de veiligheid ten goede komt en concurrentievervalsing met het wegtransport beperkt (bijvoorbeeld van tractoren met zandauto's).

Omwisselen
Iedereen die vóór 1 juli 2015 een B-rijbewijs heeft behaald, mag hiermee vervolgens voertuigen van categorie T mee rijden. Ook een trekkercertificaat geeft dat recht. Wel moet het trekkercertificaat binnen één jaar worden omgewisseld voor een T-rijbewijs. Bij de reguliere verlenging van het B-rijbewijs wordt het T-rijbewijs automatisch bijgeschreven.

Bijschrijven op rijbewijs
Bijschrijven van het T-rijbewijs kan niet eerder dan vanaf 2015. Met alleen een B-rijbewijs (die is behaald voor 1 januari 2015) mag dus nog tot 2025 op trekkers en werktuigen worden gereden. Het C-rijbewijs geeft ook recht deze voertuigen te mogen besturen. 

Factsheet en FAQ
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een uitvoerige factsheet en een FAQ (vraag-en antwoordlijst) over het T-rijbewijs beschikbaar.