Filter op:
 • AAN2.JPG

  Auto Aanpassers Nederland

  Mobiliteit is een waardevol bezit voor iedereen. Kunnen genieten van bewegingsvrijheid en zelfstandigheid is in onze maatschappij niet langer een luxe maar eerder een must. Mensen bereiken...

 • ondergronds afval ophalen.jpg

  Algemeen

  11-04-2014

  Aanbesteden is een andere vorm van inkopen. Om schijnzekerheid voor opdrachtgevers die zich vaak vertalen in disproportionele eisen te voorkomen, moet het doel zijn om eisen en wensen in...

 • Publicaties.jpg

  Administratieve richtsnoeren

  11-04-2014

  Adminstratieve zaken spelen bij intensieve trajecten als aanbestedingen een belangrijke rol. Alle partijen zijn erbij gebaat hier een goede balans in te vinden, om zo onnodige...

 • ondergronds afval ophalen.jpg

  Demonstraties

  11-04-2014

  Demonstraties worden regelmatig gevraagd bij aanbestedingen, en hebben als uitgangspunt dat de leverancier moet laten zien dat hij kan leveren wat de klant vraagt.

 • euro2-1.jpg

  Bankgaranties en betalen

  11-04-2014

  Het woord garantie zegt het al: het moet risico’s beperken. Dus voor het vragen om bankgaranties moet u zich de vraag stellen: loop ik een financieel risico? In de meeste gevallen zal het...

 • euro-1.jpg

  Boetes

  Op tijd leveren (bij nieuwe voertuigen) en continuïteit waarborgen (bij vervangingsinvesteringen) zijn twee redenen voor het inzetten van de boete bij aanbestedingen. De boete is dus louter...

 • CCK LOGO.jpg

  Contact commissie koeltransport [CCK]

  De contact commissie koeltransport, afgekort CCK, is het platform van bedrijfsleven, overheid en wetenschap voor geconditioneerd transport. RAI Vereniging afdeling Speciale Voertuigen neemt...

 • veilig landbouwverkeer.jpg

  Website voor veilig landbouwverkeer

  Op 30 mei 2013 introduceerden RAI Vereniging, CUMELA, Federatie Agrotechniek en COM de website veiliglandbouwverkeer.nl op een perspresentatie tijdens de ReinigingsDemoDagen 2013 in...

 • trekker met wettelijke breedte borden.jpg

  Kenteken landbouwvoertuigen

  23-08-2013

  Verschillende vormen van getrokken materieel en speciale voertuigen zijn in de laatste decennia geconfronteerd met steeds strengere (verkeers)veiligheidseisen. Deze investeringen hebben een...

 • tweedekamer.jpg

  Petitie aanbieding Tweede Kamer

  31-05-2012

  Op 17 mei 2011 hebben RAI Vereniging en TLN een petitie aan de Tweede Kamer overhandigd waarin zij pleiten voor verdergaande maatregelen om de verkeersveiligheid van tractoren te verbeteren.