Filter op:
 • octrooi.jpg

  Octrooien

  Het octrooisysteem biedt juridische bescherming van uitvindingen en innovaties. Daarmee kunt u uw nieuwe, inventieve product daadwerkelijk tot uw eigendom maken.

 • circular-economy.png

  Activiteitenbesluit of milieuvergunning

  Met de komst van het Activiteitenbesluit in 2008 is ook de activiteit carrosseriebouw onder algemene regels komen te vallen. Dit houdt in dat voor carrosseriebouw geen milieuvergunning meer...

 • RIE.jpg

  RI&E/Arbo-catalogus

  Werkgevers zijn verplicht in kaart te brengen welke risico's er in hun bedrijf zijn. Ook moeten zij in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen nodig zijn. In een risico-inventarisatie...

 • onderwijs3 praktijk.jpg

  Samen opleiden, doet u mee?

  Hoe zorgen we voor voldoende instroom van nieuw talent in onze sector? Dat is een van de vragen waar RAI CarrosserieNL en VOC zich over buigen.

 • Innovation award RCNL 2017-01.png

  RAI CarrosserieNL Innovation Award 2017

  24-07-2017

  De RAI CarrosserieNL Innovation Award 2017 (in het kort Innovation Award) is een jaarlijkse prijs voor innovaties in wegtransport. Een vakjury beoordeelt de innovaties op de onderwerpen...

 • Ledenreizen

  De sectie RAI CarrosserieNL organiseert reizen naar landen die interessante mogelijkheden bieden voor haar leden, die zich op deze manier kunnen oriënteren op nieuwe markten.

 • ondergronds afval ophalen.jpg

  Algemeen

  11-04-2014

  Aanbesteden is een andere vorm van inkopen. Om schijnzekerheid voor opdrachtgevers die zich vaak vertalen in disproportionele eisen te voorkomen, moet het doel zijn om eisen en wensen in...

 • ondergronds afval ophalen.jpg

  Demonstraties

  11-04-2014

  Demonstraties worden regelmatig gevraagd bij aanbestedingen, en hebben als uitgangspunt dat de leverancier moet laten zien dat hij kan leveren wat de klant vraagt.

 • CCK LOGO.jpg

  Contact commissie koeltransport [CCK]

  De contact commissie koeltransport, afgekort CCK, is het platform van bedrijfsleven, overheid en wetenschap voor geconditioneerd transport. RAI Vereniging afdeling Speciale Voertuigen neemt...

 • Inkopermkb2.JPG

  INKOPERmkb

  Afdeling Speciale Voertuigen is een samenwerking aangegaan met inkooporganisatie INKOPERmkb. Doelstelling van deze samenwerking is om de bij RAI Vereniging aangesloten...