Over de secties Personen- en Lichte Bedrijfswagens en Zware Bedrijfswagens

De secties Personen- en Lichte Bedrijfswagens en Zware Bedrijfswagens behartigen de belangen van de Nederlandse importeurs en fabrikanten van personen- en lichte bedrijfswagens en zware bedrijfswagens.

nieuwe auto's

Haar belangrijkste activiteiten zijn:

  • Behartigen van ledenbelangen bij Nederlandse en Europese overheden (politieke lobby)
  • Monitoren van relevante ontwikkelingen en de leden daarover informeren
  • Publiceren van feiten, cijfers, analyses en opinies
  • Collectieve promotie
  • Waarborgen van een gezond ondernemersklimaat, onder meer als lid van VNO-NCW
  • Bieden van een krachtig netwerk en platform

 

Contactgegevens
Wijnand de Geus 
Sectiemanager Personen- en Lichte Bedrijfswagens
Sectiemanager Zware Bedrijfswagens

Telefoon: 020 - 504 49 13 
E-mail: w.d.geus@raivereniging.nl 

Merel Blom
Secretaresse
 
Telefoon: 020 - 504 49 12
E-mail: m.blom@raivereniging.nl