RAI Automotive Industry, RAI Aftermarket en RAI Equipment

De secties RAI Automotive Industry, RAI Aftermarket en RAI Equipment vertegenwoordigen de collectieve belangen van meer dan 240 aangesloten bedrijven. Bedrijven die actief zijn in de mobiliteitsbranche, actief op het gebied van Aftermarket (reparatie en onderhoud), Equipment (garage uitrusting) en Automotive Industry (toeleveranciers).

Ambitie
Ambitie van besturen en secretariaat is om de beschikbare kennis en capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten voor de collectieve belangen van haar leden. Om zo een adequate ondersteuning te geven aan een toekomstbestendige marktsituatie. En om vanuit deze ambitie een bijdrage te leveren aan een brede betrokkenheid bij RAI Vereniging in z’n geheel.

Lees verder

Nieuws

Agenda

Twitter (@RAIVereniging)