APK-zaken
Filter op sectie:
APK-zaken

Om leden meer invloed te geven op het beleid van de sectie Equipment is de werkgroep APK opgericht. Daarnaast heeft de werkgroep tot doel om de belangen te behartigen van de BV Equipment. De werkgroep is tevens een gesprekpartner voor stakeholders.

APK

De volgende onderwerpen staan op de agenda van de werkgroep APK:


Deze werkgroep wordt gevormd door de volgende leden:

  • Michiel Nijboer (werkgroep verantwoordelijke en bestuurslid sectie equipment), Nijboer Blijstra
  • Patrick Andriessen, Andriessen Groep
  • Arian van der Berg, Stokvis Equipment B.V.
  • Rob Eikenaar, Stokvis Equipment B.V.
  • Maurits Golüke, CBX Nederland B.V.
  • Marco van den Hoorn, JN Testapparatuur
  • Bart Kamps, Explora B.V.
  • Theo van Leeuwen, Autec-VLT Automotive Equipment
  • Jan, Nijboer, JN Testapparatuur
  • Frank Poll, Explora B.V.