Nieuws

Filter op sectie:
rdw-erkend-bedrijf.png
12 april 2019
Het Ministerie van IenW heeft een wetsvoorstel gepubliceerd voor het uitvoeren van een APK-keuring in buitenland. RAI Vereniging is niet tegen...
rdw-erkend-bedrijf.png
28 maart 2019
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 voor. Met deze wijziging wil de minister het...
rdw-erkend-bedrijf.png
13 maart 2019
In Nederland gekentekende voertuigen, zoals vrachtwagens en trailers, mogen in de toekomst ook in het buitenland apk worden gekeurd. Het ministerie...
Michiel Nijboer.jpg
22 januari 2018
Terwijl het nieuwe kabinet de klimaatdoelstellingen hoog in het vaandel draagt en alle zeilen moet bijzetten om de uitstoot van het wagenpark tot een...
kiesd e beste band.png
4 december 2017
De RDW verstuurt sinds twee jaar informatie over het belang van de juiste band naar automobilisten. Inmiddels zijn er ruim 11 miljoen van deze brieven...
roetfilter.jpg
3 november 2017
Eind september heeft Duitsland besloten om tailpipemeting verplicht stellen bij de emissietest tijdens de APK.
APK.jpg
26 mei 2017
In 2014 is een nieuwe APK-Richtlijn gepubliceerd (Richtlijn 2014/45), die uiterlijk 20 mei 2017 in de nationale wetgevingen geïmplementeerd moest...
logo rdw.jpg
17 maart 2017
Per 1 april wijzigt een aantal belangrijke zaken in het toezicht op de APK. Dit in het kader van het project ‘Risico Gestuurd Toezicht fase 2’.
Tweede Kamer.jpg
5 november 2015
Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer moties aangenomen over controle op de juiste werking van roetfilters en het toekomstbestendig maken van de...
APK.jpg
11 juni 2015
De EU heeft in 2014 een nieuwe Richtlijn over de APK gepubliceerd: Richtlijn 2014/45. De nieuwe Richtlijn treedt op 20 mei 2018 in werking; dan...
logo rdw.jpg
24 oktober 2014
De RDW heeft een website beschikbaar waar u de APK-regelgeving online kunt raadplegen.
logo rdw.jpg
11 september 2014
De RDW meldt dat zij sinds deze week een pilot is gestart met tablets waarmee het afhandelen van het APK-steekproef volledig digitaal verloopt.
europese vlaggen.jpg
9 mei 2014
In het voortraject is de verdere Europese harmonisatie van de APK vaker behandeld in onze nieuwsbrieven. De definitieve publicatie van de Richtlijn in...
garage.jpg
13 maart 2014
Het Europees Parlement heeft op 11 maart ingestemd met het principeakkoord rond de EU-apk. Daarmee is een geharmoniseerde apk voor Europa weer een...
motorfiets.jpg
17 januari 2014
Eind december informeerden wij onze leden over het in Brussel rond de ‘Europese APK’ gesloten compromis. Minister Schultz Van Haegen informeerde...
APK.jpg
23 december 2013
Eerder berichtten wij u over de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten over de harmonisatie van de APK-wetgeving. De Europese...