Betaalbare mobiliteit
Betaalbare mobiliteit

18 maart 2021

Wij pleiten voor haalbare en betaalbare mobiliteitsoplossingen met oog voor mensen en omgeving. Daar hoort een eerlijk systeem bij voor de betaling van mobiliteit.Dankzij invoering van een systeem van betalen naar gebruik gaat de gebruiker niet meer betalen voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik van een voertuig. Hierbij worden de vaste autobelastingen (MRB en BPM) vervangen door een tarief per gereden kilometer. Dat is niet alleen eerlijk, maar biedt ook de mogelijkheid om het gebruik van verschillende vervoersmiddelen op prijs met elkaar te vergelijken en in de prijs te differentiëren naar bijvoorbeeld uitstoot. Daarnaast draagt een dergelijk systeem er in de toekomst ook aan bij dat de inkomsten uit autobelastingen stabiliseren in plaats van volledig opdrogen. Betalen naar gebruik maakt bovendien de aanschaf van een nieuwe schone, zuinige en veilige auto voor meer mensen bereikbaar zodat de vergroening van ons wagenpark sneller gaat.

 

Lees hieronder al onze standpunten op het gebied van betaalbare mobiliteit:

  • RAI Vereniging zou extra aandacht willen voor de mogelijkheden van individueel vervoer: fiets/scooter/motor. Deze vorm van individueel vervoer draagt immers nauwelijks bij aan file- of parkeerproblematiek, stoot minder uit dan een auto en is betaalbaar voor een brede doelgroep. Dat kan bijvoorbeeld door het wegnemen van fiscale verschillen. Zij stelt daarom voor om de leaseregeling voor fietsen uit te breiden voor alle duurzame vervoersmiddelen, zodat dit door werkgevers ook aangeboden kan worden of een onderdeel kan zijn van het mobiliteitsbudget. Op die manier kunnen consumenten zelf bepalen welke vervoersmiddel het beste bij hun situatie past. 
  • De huidige leasefietsregeling is te ingewikkeld. Door deze te vereenvoudigen maken we gezond woon-werk verkeer in Nederland betaalbaar en bereikbaar voor meer Nederlanders.  
  • Elektrische bakfietsen zijn fietsen en moeten dus geen typegoedkeuring krijgen. Dit maakt deze innovatieve en duurzame manier van verplaatsen onnodig duur.  
  • RAI Vereniging is voor het toegankelijk maken van de gemotoriseerde tweewieler door de hoge drempels van het rijbewijssysteem te bekijken in het kader van de evaluatie derde richtlijn en open te staan voor systematiek zoals die van buurlanden België en Duitsland waar de toegang tot het A rijbewijs vergemakkelijkt is voor mensen met een B rijbewijs. 
  • De bestelwagen zal ook zijn steentje bij moeten dragen aan de doelen gesteld in het klimaatakkoord. De bestelwagen is echter ook een belangrijk stuk gereedschap voor de ondernemer. Het is ons doel om vast te houden aan de specifieke positie van de bestelwagen in Nederland, ook in de toekomstige autofiscaliteit.
  • Blijvende aandacht voor de automobiliteit en daarmee vrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld door het afschaffen van BTW op auto-aanpassingen.
  • Aandacht voor lokaal ondernemerschap: 70% van de werkende bevolking in Nederland is werkzaam bij een MKB-onderneming/bedrijf. Zo ook in de mobiliteitsbranche. Er is dus een evident maatschappelijk en economisch belang om de lokale ondernemers in de mobiliteitsbranche te ondersteunen. RAI Aftermarket ondersteunt hierbij de branchecampagne Auto’s de Baas. 

Contactpersoon
Jaap Schuler
Jaap Schuler
Manager Externe Betrekkingen
+31 6 34 17 14 78